BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Ryszard (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wymóg permanentnej restrukturyzacji a "gospodarka oparta na wiedzy"
The Need for Permanent Restructuring and the Knowledge-based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 618, s. 5-15, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Dywestycje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Restructuring of enterprises, Divestment, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa przełomu XX i XXI wieku nie koncentrują się na czynnikach materialnych i środkach finansowych ale na zasobach informacji, kapitale ludzkim i kreatywności, które są istotne dla w celu osiągnięcia sukcesu. W artykule omówiono restrukturyzację jako narzędzie wykorzystania potencjalnych możliwości "gospodarki opartej na wiedzy".

Businesses at the turn of the twenty-first century are entering into a completely new age of operations, transformation and development - the era of the "new economy". A business in the "new economy" does not focus on finances and material factors but rather on information, human capital and creativity, which are becoming strategic resources for businesses that foster the acquisition of new features, structures and actions needed to transform and expand, and therefore, to achieve success and growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Giereszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 2. Hurry D., Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 3. Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, oprać, i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 1994.
 4. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 5. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego "Orgmasz", Warszawa 1992.
 6. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 7. Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wro cław 1998.
 8. Pełka B., Polityka przemy stówa, strategie i restrukturyzacja, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego "Orgmasz", Warszawa 1992.
 9. Report on Management: Globalisation and Change - Ways to the Future, edited by B. Wawrzyniak, Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management - Committee of Organization and Management Polish Academy of Science - Institute of Economic Studies Lund University, Warsaw 2000.
 10. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, oprać, i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 1996.
 11. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiór, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 12. Singh H., Challenges in Researching Corporate Restructuring, "Journal of Management Studies" 1993, vol. 30.
 13. Szulc R., Restrukturyzacja gospodarcza, pojęcie i doświadczenia międzynarodowe [w:] Studia regionalne i lokalne, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 14. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI w., Poltext, Warszawa 2000.
 15. Weston J.R, Copeland TE., Managerial Finance - Ninth Edition, The Dryden Press A. Hour-court Brace Jovanovich College Publisher, New York 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu