BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalski Jacek (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Osiewalska Anna (Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych
Estimation of Cost Efficiency of Academic Libraries on the Basis of Time Series - Cross Sectional Data
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 628, s. 5-21, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Analiza statystyczna, Modele stochastyczne, Wnioskowanie bayesowskie, Biblioteki
Efficiency measurement, Statistical analysis, Stochastic models, Bayesian inference, Libraries
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy wykorzystano funkcję kosztu typu Cobba i Douglasa z błędem złożonym do modelowania technologii i efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich. Dane przekrojowo-czasowe tworzą tzw. panel niezrównoważony składający się z jednorocznych, dwu lub trzyletnich danych z 20 bibliotek. Zastosowano podejście bayesowskie i próbkowanie Gibbsa w celu uzyskania brzegowych rozkładów momentów i histogramów a posteriori.

In the paper a multiproduct Cobb-Douglas cost function with composed error is used to model the technology and cost efficiency of Polish academic libraries. Estimation is based on an unbalanced panel consisting of one, two or three yearly data points from 20 libraries. No panel structure is imposed on the inefficiency terms. Bayesian approach is adopted and Gibbs sampling is used to obtain marginal posterior moments and histograms. The results presented in this paper yield much more information about technology characteristics and efficiency levels than the results obtained in our previous studies that used only small cross sections. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broeck J. van den, Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1994], Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective, "Journal of Econometrics", vol. 61.
 2. Chen T. [1997], A Measurement of the Resource Utilization Efficiency of University Libraries, "International Journal of Production Economies", vol. 53.
 3. Cooper M.D. [1983], Economies of Scale in Academic Libraries, "Library and Information Science Research", vol. 5.
 4. Cooper M.D. [1984], Economies of Scale in Large Academic Libraries, "Library and Information Science Research", vol. 6.
 5. Cornwell C,, Schmidt P., Sickles R. [1990], Production Frontiers with Cross-Sectional and Time-Series Variation in Efficiency Levels, "Journal of Econometrics", vol. 46.
 6. DeBoer L. [1992], Economies of Scale and Input Substitution in Public Libraries, "Journal of Urban Economies", vol. 32.
 7. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1997], On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors, "Journal of Econometrics", vol. 79.
 8. Goddard H.C. [1973], Analysis of Social Production Functions: the Public Library, "Public Finance Quarterly", vol. l.
 9. Górny M. [1999], Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 10. Hayes R.M., Pollack A.M., Nordhaus S. [1983], The Application of the Cobb-Douglas Model to the Association of Research Libraries, "Library and Information Science Research", vol. 5.
 11. Holtman A.G.,Tabasz T.,Kruse W. [1916], The Demand for Local Public Services, Spillovers, and Urban Decay: the Case of Public Libraries, "Public Finance Quarterly", vol,4.
 12. House N.A. van, Childers T.A. [1993], The Public Library Effectiveness Study: the Complete Report, American Library Association, Chicago.
 13. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1997], Bayesian Efficiency Analysis Through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, "Journal of Econometrics", vol. 76.
 14. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1999], The Components of Output Growth: A Stochastic Frontier Analysis, "Oxford Bulletin of Economies and Statistics", vol. 61.
 15. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [2000], Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 18.
 16. Kumbhakar S.C. [1990], Production Frontiers, Panel Data, and Time-Varying Technical Inefficiency, "Journal of Econometrics", vol. 46.
 17. Kumbhakar S.C., Ghosh S., McGuckin J.T. [1991], A Generalized Production Frontier Approach for Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 9.
 18. Marzec J., Osiewalski J. [2003], Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku - wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 628.
 19. Osiewalska A., Osiewalski J. [1998], Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich [w:] Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 20. Osiewalska A., Osiewalski J. [1999], Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich, "Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy", nr 3, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib03/efektywn.html
 21. Osiewalski J. [2001 J, Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 22. Osiewalski J., Osiewalska A. [2000], Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich. Folia Oeconomica Cracoviensia, vol, 41.
 23. Osiewalski L. Steel M.FJ. [1998], Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models, "Journal of Productivity Analysis". vol. 10
 24. Pitt M., Lee L.F. [ 1981 ], The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, Journal of Development Economics", vol. 9.
 25. Schmidt P.. Sickles R. [1984], Production Frontiers and Panel Data, Journal of Business and Economic Statistics", vol. 2.
 26. Yarian H.R. [1992], Microeconomic Analysis, W .W. Norton, New York.
 27. Yarian H.R. [1997], Mikroekonomia, kurs średni, ujęcie nowoczesne, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 28. Yitaliano D.F. [ 1997], X-Inefficiency in the Public Sector: the Case of Libraries, "Public Finance Review", vol. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu