BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuraś Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Zając Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją
Position, Function and Tasks of Information Technology in Organisation Management : General Conception Model of Information Technology in Organisation Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 814, s. 213-228, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Techniki informacyjne, Zarządzanie, Zmiany organizacyjne
Information system, Information techniques, Management, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W różnych sferach życia nie rozróżniamy pojęć informacji i danych. Powoduje to wiele niejasności w komunikacji, której rola w organizacji jest decydująca. Różne rozumienie tych pojęć jest niekorzystne szczególnie ze względu na powszechne wykorzystanie techniki informacyjnej. Niejednoznaczność pojęcia informacja wiąże się z potrzebą standaryzacji jego rozumienia i wykorzystania, gdyż w złożoności procesów zarządzania trzeba uwzględnić wiele pojęć, które bezpośrednio są z nim związane. Zasadne jest stworzenie ogólnego modelu wykorzystania informatyki w zarządzaniu organizacją. Propozycję takiego modelu ułatwiającego rozumienie potrzeby zmiany organizacyjnej, a nie komputeryzacji o nieokreślonym jednoznacznie celu przedstawiono w artykule. (abstrakt oryginalny)

Undistinguishing of terms "information" and "data" is quite unjustified, both in learning and in practice. It causes much ambiguousness, especially in communication process that is crucial in an organization. Different understanding of this term is particularly harmful in case of common use of information technology. Vagueness of comprehension of the term "information" involves the need of standardization, and at least harmonization, of its understanding and utilisation, because many terms directly connected with it should be considered in a complexity of management processes. Creation of a general model that facilitates comprehension of the need of an organizational transformation (not a computerization without a determined goal) is definitely justified and has been discussed in the paper. (original abstract) interfejs WWW daje się dobrze dostosować do alternatywnych metod komunikacji przystosowanych do potrzeb i możliwości różnorodnych grup użytkowników. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter S. [2000], Are the Fundamental Concepts of Information Systems Mostly about Work Systems?, "Communications of the Association for Information Systems", vol. 5. art. 11.
 2. Beer M., Nohria N. [2000], Breaking the Code of Change, Harvard School of Business Press, Boston.
 3. Capuro R., Hj0rland B. [2004], The Concept of Information, http://www.capurro.de/info- concept.html.
 4. Carr N.C. [2003], IT Doesn't Matter, "Harvard Business Review", May.
 5. Checkland P.C. [1993],Systems Thinking, Systems Practice, Sohn Wiley & Sons, Chichester.
 6. Checkland P.C., Holwell S. [2003], Information, Systems, Information Systems. Making Sense of the Field, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Brisbane-Singapore- Toronto.
 7. Couprie D. i in. [2001], Soft Systems Methodology. A Research Report, Department of Computer Science University of Calgary, http://sern.ucalgary.ca/courses/seng/613/F97/ grp4/ssmfinal.html.
 8. Davis G.B. i in. [1997], IS '97: Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, ACM SIGMIS Database, Guidelines for undergraduate degree programs on model curriculum and guidelines for undergraduate degree programs in information systems, vol. 28, nr 1.
 9. Drucker PF. [ 19951, Managing in Time of Great Change, Truman Talley Books / Dutton, New York.
 10. Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.ae.krakow.pl/ (data dostępu: wrzesień 2006).
 11. Goliński M. [2004], IT-sceptycy i IT entuzjaści, http://ki.ae.krakow.pl/~kurasm/.
 12. Górski J. [1986], Zapożyczenia w polskim słownictwie informatycznym, "Informatyka", nr 5.
 13. Grabowski M., Zając A. [2009], Dane, informacja, wiedza - próba definicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 798.
 14. Heym M., 0sterle H. 11992], A Reference Model for Information Systems Development [w:] The Impact of Computer Supported Technologies of Information Systems Development, Proceedings of the IFIP WG 8.2 Working Conference, ed. K.E. Kendall, K. Lyytinnen, J.I. DeGross, North-Holland, Minneapolis-Amsterdam-London-New York-Tokyo.
 15. The Impact of Computer Supported Technologies of Information Systems Development [1992], Proceedings of the IFIP WG 8.2 Working Conference, ed. K.E. Kendal), K. Lyytinnen, J.I. DeGross, North-Holland, Minneapolis-Amsterdam-London-New York-Tokyo.
 16. Information System. ATIS PRQC [2006], ATIS, http://www.atis.org/tg2k/_information_ system.html.
 17. Jennings T., Blowers M. [2007], IT Governance. Strategy, Tactics, Methods and Tools, A Master Group Series, http://www.butlergroup.com/events/flyers/Mcdel/ITGSeries. pdf.
 18. Jones M., Walsham G. [1992], The Limits of the Knowable. Organizational and Designer Knowledge in Systems Development [w:] The Impact of Computer Supported Technologies of Information Systems Development, Proceedings of the IFIP WG 8.2 Working Conference, ed. K.E. Kendall, K. Lyytinnen, J.I. DeGross, North-Holland, Minneapolis-Amsterdam-London-New York-Tokyo.
 19. Kuraś M. [1981], Integracja systemów informatycznych zarządzania, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 20. Kuraś M. [1987], Jakość danych a jakość informacji, "Systemy Informatyczne", nr 1/87, SPIS '87 Jakość danych w systemach informacyjnych, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Państwowej Informacji Statystycznej, Warszawa.
 21. Kuraś M. [1999], Technika informacyjna jako środek zyskiwania przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 522.
 22. Kuraś M. [2009], System informacyjny a system informatyczny. Co poza nazwą różni te dwa obiekty?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 770.
 23. Kuraś M., Hayder G. [1995], Transitional Change in Poland: Main Obstacles and Method, "Journal of East-West Business", vol. 1, nr 2.
 24. Langefors B. [1973], Theoretical Analysis of Information Systems, 4th ed., Studentlittera- tur - Auerbach Publishers, Lund-Philadelphia.
 25. Markus M.L., Benjamin R.I. [2003], Change Management Strategy. Change Agentry - the Next Information Systems Frontier [w:] Strategic Information Management, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington.
 26. Osiewicz E. [2006], Wartość wiedzy w organizacji, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 27. Peters T.J., Waterman R.H. [1984], In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Warner Books, New York.
 28. Steinmüller W. [1977], Zautomatyzowane systemy informacyjne w administracji prywatnej i publicznej, "Organizacja - Metoda - Technika", nr 9.
 29. Weizsäcker C.F. von [1974], Die Einheit der Natur, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
 30. Wilson T.D. [2002], The Nonsense of 'Knowledge Management', "Information Research", vol. 2, nr 1.
 31. Wilson T.D. [2006], Information, Communication, and Society, "Svensk Biblioteksforksning", vol. 15, nr 2, http://www.hb.se/bhs/svbf/voll52_2006/wilson.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu