BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Trąbka Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP
Functionality Evaluation for Software Supporting Logistic and Trading Processes on a Linux Platform in the Sector of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 814, s. 35-49, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Linux, Technologia informacyjna, Oprogramowanie komputerowe, Logistyka
Small business, Linux, Information Technology (IT), Computer software, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach rozwoju technologii informacyjnej dużym zainteresowaniem cieszy się oprogramowanie przeznaczone na platformę systemową Linux. Niewątpliwie powodem owego zainteresowania są wielokrotnie opisywane i szeroko dyskutowane niskie koszty utrzymania systemów informacyjnych realizowanych na tej platformie wyrażające się w całkowitym koszcie posiadania (TCO). Dotychczasowe opracowania koncentrują się jednak przede wszystkim na stronie technicznej zagadnienia i nie jest w nich omawiana strona funkcjonalna implementowanych pakietów. Celem niniejszego artykułu jest właśnie analiza funkcjonalna. Z uwagi na rozmiary publikacji autorzy ograniczyli się do analizy procesów logistyki i sprzedaży w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Last years of information technology development indicate a significant interest in dedicated software for a Linux system platform. Apparent reasons of such an interest are numerously described and widely discussed low maintenance costs of information systems functioning on this platform, expressed by the total cost of ownership (TCO). Former studies have anyway concentrated on a technical side of a considered issue and they do not submit a functional aspect of implemented software packages. The goal of this paper is just to perform a functional analysis. Due to the article volume, the authors reduced the study to logistic and trading processes in the segment of small and medium enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Baniewski Z. [2004], Smabi - Linux w akcji, www.linux-magazine.pl, kwiecien.
  2. Fitzgerald B. [2006], The Transformation of Open Source Software, „MIS Quarterly", vol. 30, nr 3.
  3. Lerner J., Tirole J. [2000], The Simple Economics of Open Source, http://www.people.hbs. edu/jlerner/simple.pdf.
  4. Linux vs. Windows: The Bottom Line [2001], Cybersource Pty, http://www.cyber.com.au/ cyber/about/li nux_vs_windows_pricing_comparison.pdf.
  5. Linux vs. Windows: Total Cost of Ownership Comparison [2002], Cybersource Pty, http://www.cyber.com.au/cyber/about/linux_vs_vvindows_tco_comparison.pdf.
  6. Total Cost of Ownership Analysis: SCO UnixWare®, Microsoft Windows Server 2003 and Red Hat Enterprise Linux [2004], White Paper, The SCO Group, http://www.sco. com/products/unixware714/Total_Cost_of_Ownership_Analysis.pdf.
  7. Total Cost of Ownership for Linux Web Servers in the Enterprise [2002], Robert Frances Group, Westport, CT, http://www.rfgonline.com/subsforum/LinuxTCO.pdf.
  8. Von Hippcl E., Von Krogh G. [2003], Open Source Software and the "Private-Collective" Innovation Model, „Issues for Organization Science", vol. 14, nr 2, http://opensource. mit.edu/papers/vonkrogh2.pdf.
  9. Wyrzykowski A. [2003], Linux w księgowości, „PC Kurier", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu