BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach
A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 629, s. 63-75, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Racjonalność zatrudnienia, Selekcja personalna, Podejmowanie decyzji kadrowych
Employment, Human Resources Management (HRM), Rationalisation of employment, Personnel selection, Personnel decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono procesy zatrudniania i zwalniania pracowników, jako znaczące elementy zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w grupie 101 przedsiębiorstw działających w Polsce. Głównym celem przeprowadzonej analizy była ocena stanu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce w kontekście dążeń do integracji UE.

In the first section of this article, the author summarises the issue of recruitment and dismissal of employees, defining both processes as very significant in managing the level and structure of employment in enterprises. In the second section, the author presents results from research conducted on a sample of 101 enterprises. The main aim of this research was to evaluate the status of human resources management in Polish enterprises in the context of Poland's efforts towards EU integration. It was possible to address this issue by setting a series of detailed goals. From among many, the article presents two of these goals, namely: defining the form and manner of implementing activities connected with human resources management in firms and identifying the tasks that companies undertake within the broadly understood recruitment process. The author researched recruitment departments in enterprises, the methods for setting candidate requirements, use of recruitment and selection techniques, as well as use of documentation and alternative forms of recruitment. A separate issue addressed in the article is the dismissal of employees, which is analysed chiefly in formal terms, i.e., the causes and types of dismissals as well as assistance to those made redundant. The last section of the study consists of conclusions not only on how enterprises function but also on the job market, since its condition impacts on organizations and vice versa. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
  4. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, A. Pocztowski, A. Miś, T. Sapeta, J. Purgał, IPiSS, Warszawa 2001.
  5. Schwan K., Seipel K., Marketing kadrowy, Wyd. Beck, Warszawa 1995.
  6. "Personel" 2001, nr 2,4,18; 2002, nr 1.
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, pod red. M. Rybak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu