BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy
Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 629, s. 104-119, bibliogr. 26 poz
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Wartości niematerialne, Strategia sukcesu, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Competitive advantage, Intangible asset, Success strategy, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił klasyfikację niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa w kontekście możliwości ochrony ich przez prawo, oraz zależności lub niezależności od czynnika ludzkiego. W artykule skupiono się na reputacji- będącej jednym z niematerialnych zasobów trudnym do ochrony prawnej oraz zależnym od ludzi.

This article presents the position and role of intangible resources in the potential of the company to create and maintain competitive advantage. The author classifies intangible resources according to avenues for their legal protection as well as their dependence on and independence from people. Considering these two criteria, the article concentrates on reputation - an intangible resource - that is difficult to protect in a legal framework and to make dependent on people. Maintaining a company's competitive position in the long run, attained using company resources, is possible only when other companies are unable to obtain similar resources and therefore possess similar skills. Reputation as an intangible resource meets the above criterion for building competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow Johnes-Irvin Inc 1971.
 2. A.mofH.1., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
 4. Bartnicki M., Tworzenie przyszłego powodzenia przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 3.
 5. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania post-industrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 6. Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill 1993.
 7. Edvinson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Rang Planning 1996, vol. 30, nr 3.
 8. Fombrum C.J., Reputation, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 9. Grant R.M., The Resource- Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, vol. 33, nr 3.
 10. Hall R., A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities To Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1993.
 11. Hall R., The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal" 1992, nr 13.
 12. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 13. Kasiewicz S., Zasady wyceny majątku firmy, "Firma" 1990, nr 2.
 14. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 15. Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
 16. Koch R., Strategia, WPSB, Kraków 1998. [17] Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 17. Ouchi W, Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Chalange, Adison Wesley, Reading 1981.
 18. Peteraf M.A., The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 1993, nr 14.
 19. Peters T., Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper , Row, New York 1982.
 20. Pierścionek Z. [], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 21. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 22. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 23. Stabryła A., Bartusik K., System zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995.
 24. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 25. 26] Wernerfelt B., A Resource - Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu