BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzyński Tomasz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Nowa gospodarka czy trzecia rewolucja przemysłowa
The New Economy or the Third Industrial Revolution - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 632, s. 65-74
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Globalizacja gospodarki, Wzrost gospodarczy, Przedsiębiorstwo wirtualne, Rewolucja przemysłowa
New Economy, Economic globalization, Economic growth, Virtual enterprise, Industrial revolution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Termin "nowa gospodarka" nawiązuje do istniejącej w latach 90. koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. W pracy omówiono trzy główne nurty idei "nowej gospodarki": koncepcję nowych źródeł wzrostu, koncepcję cyklu koniunkturalnego i koncepcję długookresowego wzrostu.

During the 1990s, the United States experienced the period of the "new economy", characterised by excellent economic figures. Some economists posited the thesis that economic theory on cycles and economic growth needed to be changed or reformulated; the impact of IT on these phenomena was emphasised. Yet, it turns out that history has already provided us with two periods characterised by similar economic processes, namely the first and second industrial revolutions. The similarities run very deep; based on them, one may conclude that we are witnessing another, third industrial revolution - this time the information revolution. As economic trends have worsened, it has become clear that the concept of the "new economy", controversial since the outset, is not, with certain exceptions, borne out in reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alic J.A., Technological Change, Employment and Sustainablity, "Technological Forecasting and Social Change" 1997, nr 55, s.7.
 2. Atkinson R.D., Myths of the New Economy, "New Economy", maj 2000, s.58.
 3. Brynjolfsson E., Hitt L.M., Beyond Computation: Information Technology and Organizational Transformation, "Jouranl of Economic Perspectives", Fall 2000. s.25.
 4. Campbell-Kelly M., Not only Microsoft : The Maturing of the Personal Computer Software Industry, 1982-1995, Business History Review; Boston, Spring 2001 /z internetowej bazy danych Proqest/.
 5. Corrigan T.D.,Yatrakis P.G., The Philips Curve and the Federal Reserve: Were the 1999-2000 Interest Rate Hikes Really Necessary?, "Business Economics", lipiec 2001 /z internetowej bazy danych Proqest/.
 6. D'Andrea Tyson L.,Old Economic Logic in the New Economy, "California Management Review", wiosna 1999 /z internetowej bazy danych Proqest/.
 7. Dapscot D., Digital Economy, Part of New Era, Part I, "Communications Week", 13.11.1995 /z internetowej bazy danych Proquest/.
 8. Dawid P.A., The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modem Productivity Paradox, "American Economic Review", vol.80, nr 2, maj 1990, s.335.
 9. Greenwood J., The Third Industrial Revolution Technology, Productivy, and Income Inequality, Economic Review - Federal Reserve Bank of Cleveland, Second Quarter 1999 / z internetowej bazy danych Proquest/.
 10. Hardin S., Hal Varian: Six Forces Shaping the Networck Economy, Bulletin of the American Society for I Information Science, grudzień 1998/styczeń 1999 /z internetowej bazy danych Proquest/.
 11. How Reals Is the New Economy ?, "The Economist", 24.07.1999, s.100.
 12. http://www.mckinsey.com/knowledge/mgi/reports/pdfs/Productivity/ExecutiveSummary.pdf
 13. http://www.mckinsey.com/knowledge/mgi/reports/pdfs/Productivity/ExecutiveSummary.pdf
 14. http://www.mckinsey.com/knowleedge/mgi/reports/pdfs/Productivity/RetailBanking.pdf
 15. Jorgenson D.W.,Stiroh K.J.,Gordon R.J.,Sichel D.E.,Raising the Speed Limit: U.S. Economic Growth in the Information Age/Comments/Discussion, Brookings Papers on Economic Activity, 2000 /z internetowej bazy danych Proqest/.
 16. Kaplan S., Sawhney M., B2B E-commerce Hubs : Towards a Taxonomy of Business Models, Harvard Business Review, cyt. za : How to Be Perfect, "The Economist", 12.02.2000, s.86.
 17. Klein M., The Stock Market Crash of 1929: A Review Article, "Business History Review", lato 2001 /z internetowej bazy Proqest/.
 18. Kołodko G.W., "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji /w:/ "Nowa gospodarka" i jej implikacje...,s.16.
 19. Lock and Key, "The Economist", 18.09.1999, s.100.
 20. Nakamura L.I., Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction,Business Review - Federal Reserve Bank of Philadelphia; lipiec/sierpień 2000 /z internetowej bazy danych Proqest/.
 21. Stiroh K., Is There a New Economy?, "Challenge", lipiec/sierpień 1999 / z internetowej bazy danych "Proqest/.
 22. Vatter H.G.,Walker J.F., Did the 1990s Inaugurate a New Economy?, "Challenge", styczeń,luty 2001, s.96.
 23. Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć "nową gospodarkę"? /w:/ "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, pod red.G.Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Kożmińskiego, Warszawa 2001, s.33.
 24. Woodall P., The New Economy Survey, "The Economist", 23.09.2000, s.30.
 25. Wywiad z F.Caron, "L'Express", 27 kwietnia-3 maja 2000, cyt.za: "Forum", 21 maja 2000,s.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu