BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarczyk Jarosław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej
Employee Participation in Light of Catholic's Social Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 642, s. 59-70, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Katolicka nauka społeczna, Społeczna nauka Kościoła
Personnel participation in management, Catholic social teaching, Church's social doctrine
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano poglądy wybitnych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej na kwestie partycypacji pracowniczej. Artykuł kończy konkluzja, iż właściwymi metodami rozwijania osobowości pracowników są różne formy uczestnictwa i współodpowiedzialności pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The views of selected representatives of the Catholic Church social sciences on the issue of employee participation are presented in the paper. Eminent Catholic thinkers have for the past hundred years been sounding the need for human objectivity at its place of work. Successive Popes have consistently appealed on this in their subsequent social encyclicals. Various forms of employee participation in company's management are ways of developing the employee personality as well as attaining the human objectivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biblia tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [1991], Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa.
  2. Höffner J.,[1999], Chrześcijańska nauka społeczna, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa.
  3. Jan Paweł II [1997], Sollicitudo rei socialis, TUM, Wrocław.
  4. Jan Paweł II [2000], Centesimus annus, TUM, Wrocław.
  5. Mendel T.[2001], Partycypacja pracownicza w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
  6. Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty [1984]. pod. red. J. Skwary, Wydawnictwo ODiSS, Warszawa.
  7. Słownik katolickiej nauki społecznej [1993], pod red. ks. Piwowarskiego, IW Pax, Palabra, Warszawa.
  8. Wyszyński S. [2001], Duch pracy ludzkiej, Soli Deo, IW Pax, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu