BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarz Halina (Wydział Zarządzania), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Cabała Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Controlling strategiczny i operacyjny produktu
Operational and Strategic Product Control
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 627, s. 41-62, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Controlling strategiczny, Polityka produktu, Zarządzanie strategiczne
Strategic controlling, Product policy, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję controllingu produktu w dwóch podstawowych wymiarach - strategicznym i operacyjnym. Po zdefiniowaniu pojęcia controllingu przedstawiono klasyfikację jego funkcji. Następnie przedstawiono temat koordynacji strategii funkcjonalnych w zakresie polityki produktu. W dalszej części pracy dokonano zwięzłego opisu systemu wczesnego ostrzegania. Ponad to przedstawiono stosowane w controllingu metody i techniki, oraz podano listę wskaźników pomocniczych w ocenie produktu w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa (badawczo-rozwojowej, produkcyjnej, marketingowej i finansowej).

This article engages two basic dimensions of product control: strategic and operational. First, it defines control at the strategic level and classifies its functions. It then discusses the coordination of functional strategies in product policy. Here, product control and its elements - information systems, planning, coordination, monitoring and the phases of a product's integrated life cycle - are introduced. These are then investigated in terms of how they interact with the management of the company and its environment. The authors then turn to a concise description of early warning systems. They present operational product control as an extension of the strategic dimension and highlight the significance of changes in the environment at both the operational and strategic level of control. They then indicate the determining factors in a planning and control operating system. The authors conclude by presenting a systematisation of the methods and techniques used in control. This is supplemented with a list of indicators useful in product assessment in a variety of areas such as research and development, marketing and finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Błoch H. [1998], Controlling, Materiały szkoleniowe na V stopień programu kształcenia controllerów, Oficyna Wydawnicza Profit, Katowice.
 2. Biel A. [1991] Anwendung der Prozesskostenrechnung, "Controller Magazin", nr 6.
 3. Controlling w zarządzaniu firmą, problemy, projekty, instrumenty, doświadczeni [1999], Profit, Katowice.
 4. Fayol H. [1947], Administracja przemysłowa i ogólna, WINOiK, Poznań.
 5. Hasselberg F. [1989], Strategische Kontrolle im Rahmen strategischer Unternehmensführung, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main.
 6. Jędralska K., Wożniak-Sobczak B. [I999], Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice.
 7. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. [2000], System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE w Katowicach, Katowice.
 8. Kapłan R.S., Norton D.P. [200J], Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa. Krawiec F. [2000], Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 9. Nahotko S. [1997], Podstawy i metody controllingu w zarządzaniu firmą, TNOiK, Bydgoszcz.
 10. Preis A. [1995], Strategisches Controlling mit System Chancen und Risiken frühzeitig erkennen, Gabler, Wiesbaden.
 11. Radzikowski W., Wierzbicki J. [1999], Controlling. Koncepcje - Metody - Zastosowania, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 12. Rubik J. [1999J, Cykl życia wyrobu a rachunek kosztów, AE we Wrocławiu, Prace Naukowe, nr 831, Wrocław.
 13. Sekuła Z. [1998], Controlling strategiczny, „Przegląd Organizacji", nr 10.
 14. Sierpińska M., Niedbała B. [2001 J. System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków.
 15. Siuta B. [1996], Strategia zarządzania produktem, Wydawnictwo TNOiK. Bydgoszcz.
 16. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 17. Szychta A. [1996], Target costing - japońska metoda zarządzania kosztami, „Ekspert", nr 2.
 18. Urban G.L., Hauser J.R. [1993], Design and Marketing of New Products, Prentice Hali, New Jersey.
 19. Weber J. [1998], Einführung in das Controlling, Stuttgart.
 20. Wersty B. [ 1994], Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE we Wrocławiu,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu