BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa
Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 627, s. 83-102, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe
Bank credit, Business activity lending, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie podstawowych metod wyceny kredytu stosowanych głównie w relacjach banków z kredytobiorcami instytucjonalnymi. Celem tej prezentacji jest wyeksponowanie ceny kredytu, w tym ceny z uwzględnieniem ryzyka, jako przedmiotu negocjacji, jakie są prowadzone pomiędzy bankami i ich klientami w warunkach konkurencyjnych rynków finansowych.

Growing competition on the credit market and new forms of financing mean that banks must be much more flexible in their credit policy. This particularly concerns Polish banks, which often still operate in a conventional and inflexible manner. The competition is such, though, that they must more and more often be prepared to negotiate the conditions for granting credit. These do not only concern the amount, the repayment schedule and the interest. They can also concern other aspects of credit: the type and amount of insurance, additional clauses and covenants concerning behayiour and the conditions under which the credit may be renegotiated. Despite the significance of other factors, interest, or, in wider terms, the cost of borrowing, remains central to negotiations. The article aims to present the basic methods of credit valuation in relations between banks and institutional borrowers and is an extension of research previously carried out. This is not yet complete and constitutes an introduction and stimulus to further research. The aim, though, is to highlight the cost of borrowing - including the cost when risk is taken into account - as a subject of often complex negotiations between banks and their clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Besanko D., Thakor A. V. [1987], Competitive Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information, "Journal of Economic Theory", vol. 42.
 2. Borys G. [1996], Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brigham E.F. [1997], Podstawy zarządzania finansami, t. 1-3, PWE, Warszawa.
 4. Chmura C. [1995], A Loan Pricing Case Study, "Journal of Commercial Lending", vol. 78, nr 4.
 5. Creating Value from Both Loan Structure and Pricing [1998], S.D. Aguais i in., "Commercial Lending Review", vol. 13, nr 2.
 6. Ferrari R.H. [1992], Commercial Loan Pricing and Profitability, cz. I, "Journal of Commercial Lending", vol. 74, nr 6; cz. II, "Journal of Commercial Lending", vol. 74, nr 7.
 7. Grabczan W. [1996], Zarządzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Hart O., Moore J. [1998], Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt, "Quarterly Journal of Economics", vol. 63, nr l.
 9. Kozłowska L., Kozłowski R. [1999], Analiza kosztu kredytu wyznaczonego według zaleceń Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", nr 3.
 10. Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe [1999], I. Heropolitańska, E. Jagodzińska-Serafin, J. Kruglak, S. Ryżewska, wyd. l, Twigger SA, Warszawa.
 11. McAllister P.H., Mingo J. J. [1994], Commercial Loan Risk Management, Credit Scoring, and Pricing: The Need for a New Shared Database, "Journal of Commercial Lending", vol.76,nr 9.
 12. Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem. Seria Specjalna: Monografie, nr 142, AE w Krakowie, Kraków.
 13. Mesjasz C., Mesjasz L. [2000], Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa — założenia teoretyczne i przegląd metod, "Bank i Kredyt", nr 9.
 14. Newman P., Milgate M., Eatwell J. [1992], The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, t. 1-3, Macmillan Press, London.
 15. Patterson R. [1995], Poradnik kredytowy dla bankowców, Twigger SA, Warszawa.
 16. Rose P.S. [1991], Commercial Bank Management. Producing and Selling Financial Services, Irwin, Homewood, 111.
 17. Sharpe S.A. [1990], Asymmetric Information. Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, "Journal of Finance", vol. 95, nr 4.
 18. Simon H. [1996], Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Sinkey J.F. [1992], Commercial Bank Financial Management, 4th edition, Macmillan, New York.
 20. Snyder C.L. [1988], Loan Pricing: Making the Most of New Information Technologies, "Journal of Commercial Bank Lending", vol. 70, nr 6.
 21. Stiglitz J.E., Weiss A. [1981], Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "American Economic Review", vol. 71, nr 3.
 22. Wiatr M. S. [1997], Ograniczanie indywidualnego ryzyka kredytowego [w:] Polskie banki, W drodze do Unii Europejskiej, Poltext.
 23. Williamson O.E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Pres, New York (wyd. polskie: Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998).
 24. Williamson S.D. [1986], Costly Monitoring, Financial Intermediation, and Eąuilibrium Credit Rationing, "Journal of Monetary Economics", vol. 18.
 25. Williamson S.D. [1987], Costly Monitoring, Loan Contracts, and Eąuilibrium Credit Rationing, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 102, nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu