BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza poziomu rozwoju społecznego krajów kandydujących do Unii Europejskiej
An Analysis of the Level of Social Development in European Union Candidate Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 666, s. 79-95, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Syntetyczny miernik, Analiza dynamiczna, Analiza przestrzenna, Prognozy gospodarcze
Social economic development, Synthetic meter, Dynamic analysis, Spatial analysis, Economic forecast
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przeanalizowano poziom rozwoju społecznego krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Do badania zastosowano miernik syntetyczny wzorowany na wskaźniku rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), oparty na następujących zmiennych: oczekiwana długość życia noworodka przy urodzeniu, liczba studentów uczelni wyższych przypadających na 1 tys. osób, produkt krajowy brutto w dolarach na osobę. Badaniami objęto osiem krajów: Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. W zakończeniu przedstawiono prognozy na następne lata.

People throughout the world desire peace, proper living conditions, jobs, food, social and health care, and a clean environment. These common goals give rise to international co-operation and joint activities aimed at reducing poverty, famine, illness and illiteracy, as well as protecting the environment. The intensification of integration processes taking place in the modern world is aimed at global economic growth and more even distribution of the resulting benefits. The most advanced form of integration in the world is the European Union. Presently, thirteen countries are applying for membership in this organization. In December 2002, ten of them completed membership negotiations and these countries will most probably join the European Union in a few years' time; their level of social (and economic) development will make an even stronger impact on the status of the entire Union. Therefore, it is important to define the social situation of the candidate countries on the eve of their accession to the European Union as well as opportunities to improve it. Poland's place among the candidate countries is of particular interest. The article presents an analysis of social development levels in eight candidate countries: the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary as well as in the Union itself. The analysis, which was based on a composite measurement modelled on the human development index HD1, covers the period from 1992 to 2000. Based on the value of the composite measure for each country, trend models for that index were estimated. By extrapolating the trend functions, forecasts for the composite variables researched were prepared for the 2001-2003 period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C. [1991], Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności. Społeczne aspekty gospodarowania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", z. 4.
 2. Bywalec C. [1997], Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego, „Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 3. Bywalec C., Wydymus S. [1992], Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Ekonomista", nr 5-6.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1979], Z badań nad metodami interpolacji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 114.
 5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [993], Ekonomia, wyd. 3, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk.
 6. Popularna Encyklopedia Powszechna [1995-1997], Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków.
 7. Szczucka-Kubisz N. [1998], Zmierzyć dobrobyt, „Wiedza i Życie", Prószyński i Spółka, nr 11.
 8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 9. Ulman P. [1999], Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Srod-kowo-Wschodniej, praca doktorska, maszynopis, AE w Krakowie, Kraków.
 10. Wydymus S. [1984], Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków, nr 62.
 11. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu