BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt-Nawara Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym
Planning Human Capital at a Medical Centre
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 646, s. 37-54, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Opieka zdrowotna, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Placówki służby zdrowia
Human capital, Health care, Strategic human resources management, Medical facilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano próbę wprowadzenia procesu planowania kapitału ludzkiego w działalność ośrodka medycznego. Przeprowadzono analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz aktualnego stanu zarządzania personelem w ośrodkach medycznych.

The introduction of Polish health care system reforms in 1999 fundamentally changed the environment in which medical centres operate. A direct result of these changes was a growing interest among management staff and management scholars in these business entities. First, the article focuses on finance and marketing and on the strategic management of medical centres. To date, very little attention has been paid to the issue of human resources management, which is one of key sources of achieving competitive advantage. In view of the foregoing, the goal of the article is to attempt to implement a human resources planning process at a medical centre. HR planning is perceived broadly - as a process of defining activities for each personnel management function through the perspective of change in an organisation's external and internal environment. This goal was achieved through the implementation of successive stages. First, the external environment of the medical centre was analysed, including emerging economic, political, social and technological trends. Next, external environment factors were identified. Finally, suggested measures to be taken by the medical centre with regard to HR management were presented. The solutions proposed by the author are based on an analysis of the medical centre's external and internal environment, on the assumption that the centre should not only continue, also but develop, its market activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldisert L.M. [2002], Valuing People: How Human Capital Can Be Your Strongest Asset, Dearborn, Chicago.
 2. Armstrong M. [2000a], Intellectual Capital: The Theory and Its Practical Implications, materiały niepublikowane. Kraków.
 3. Armstrong M. [2000b], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Artur Andersen, HR Director: The Arthur Andersen Guide to Human Capital [l 997], Profile Pursuit, London.
 5. Fitz-Enz J. [2001 ], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. GillanC.,Lowe R. [1995], Marketing and Health Care Organizations, Oxford - New York.
 7. Kapitał intelektualny: Dylematy i wyzwania. Materiały konferencyjne [2001], Nowy Sącz.
 8. Lepak D.P., Snell S.A. [1999], The Human Resource Architecture: Towards Theory of Human Capital Allocation and Development [1999], „The Academy of Management Review" vol. 24, January.
 9. Matyja A., Niepubliczne a publiczne zakłady opieki zdrowotnej, czyli o nierówności podmiotów [2001], „Biuletyn Lekarski" nr 3.
 10. Mayo A. [2001], The Human Value oft the Enterprise: Valuing People as Assets Monitoring, Measuring, Managing, Nicholas Brealey Publishing, London.
 11. Pocztowski A. [1999], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa Kraków.
 12. Sekuła Z. [2001], Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Stewart T.A. [1997], Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Doubleday, New York.
 14. Stewart T.A. [2001], The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Doubleday, New York.
 15. Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D. R.Jr [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 16. Weiss D.S. [1999], High-Imact HR: Transforming Human Resources for Competitive Advantage, John Wiley & Sons Canada, Ltd., Etonicoke Ontario.
 17. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1991, nr 91, poz. 408.
 18. Nowelizacja ustawy o ZOZ z 5 grudnia 1997, Dz. U. 1997, nr 104, poz. 661.
 19. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. 1997, nr 28, poz. 152 z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, Dz. U. 1996, nr 91, poz. 410 z późniejszymi zmianami.
 21. Dz. U. nr 28, poz. 153, zm. 1997, nr 75, poz. 468.
 22. Karta Praw Pacjenta, Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 1998 r.
 23. Strona internetowa www.onet.pl, kwiecień 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu