BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Systemy karier w organizacjach
Career Systems in Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 646, s. 69-80, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Typy karier
Human Resources Management (HRM), Professional career, Career development, Types of careers
Uwagi
summ.
Abstrakt
System karier może być indywidualistyczny (podmiotem kariery jest jednostka) lub strukturalny (podmiotem kształtującym kariery jest organizacja). Zadaniem artykułu jest charakterystyka obu systemów, zaprezentowanie systemu, który wykształcił się jako pochodna obydwu, a także określenie wad i zalet wszystkich. W pracy podjęto także próbę wskazania korzyści płynących z refleksyjnego zastosowania wiedzy o systemach karier w organizacjach.

Human resources management in organizations from the employee career perspective enables the enterprise to be viewed as a career system. A career system, i.e., a cohesive set of elements composing a career, the entities in and conditions under which they are utilised, as well as principles for their modification and updating, may be individual or structural. In practice, elements of both systems abound, but not to the degree necessary to create a uniform and cohesive configuration that equally considers both the needs of individuals and organisations. The author analyses basic career systems, describes their common features, strengths and weaknesses, and identifies the organisational and individual benefits resulting from a reflective application of complete knowledge on career systems and their development in organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. [1964], Human Capital, Columbia University Press, New York.
 2. Dannefer D. [1984], Adult Development and Social Theory: a Paradigmatic Reappraisal, "American Sociological Review", nr 49.
 3. Gould R.L. [1978], Transformations: Growth and Change in Adult Life, Simon & Schuster, New York.
 4. Hall D.T. [1976], Careers in Organizations, Goodyear, Pacific Palisades, CA.
 5. Herriot P. [1994] The Career Management Challenge. Balancing Individual and Organizational Needs, Sage Publications, London.
 6. Kanter R.M. [1977], Men and Women of the Corporation, Basic Books, New York
 7. Kostera M. [1994], Zarządzanie personelem , PWN, Warszawa.
 8. Lawrence B.S. [1987], An Organizational Theory of Age Effect [w:], Research in the Sociology of Organizations, S. Bacharach, N. DiTomaso (eds.), JAI, Greenwich, CT.
 9. Levinson D.J.[1978], The Seasons of Man's Life, Knopf, New York.
 10. McArthur L.Z., Post D.I. [1977], Figural Emphasis and Person Perception, „Journal of Experimental Social Psychology", nr 13.
 11. Miner J.B.,Miner M.G. [1985], Personnel and Industrial Relations, Macmillan, New York.
 12. Nisbett R.E., Wilson T.D. [1977], Telling Morę Than We Can Know: Verbal Reports on Mentol Processes, „Psychological Review", nr 84.
 13. Nystrom P.C. [1981], Designing Jobs and Assigning Employees [w:] Handbook of Organizational Design, P.C. Nystrom, W.H. Starbuck (eds.), vol. 2, Oxford University Press, New York.
 14. Rosenbaum J.E. [1981], Careers in a Corporate Hierarchy: a Longitudinal Analysis of Earnings and Level Attainments [w:] Research in Social Stratification and Mobility, D.J. Treiman, R.V. Robinson (eds.), vol. l, JAI, Greenwich, CT.
 15. Rosenbaum J.E. [1986], Institutional Career Structures and the Social Construction of Ability [w:| Handbook of Theory and Research for the Sociology ofEducation, J.G. Richardson (ed.), Greenwood, New York.
 16. Rosenbaum J.E. [1987], Structurall Models of Organizational Careers: a Critical View and New Directions [w:] Social Mobility and Social Structure, R.L.Breiger (ed.), Cambridge University Press, New York.
 17. Rosenbaum J.E. [1989], Organization Career Systems and Employee Misperception [w:] Handbook of Career Theory, M. Arthur, D. Hali, B. Lawrence (eds.), Cambridge University Press, New York.
 18. Schein E.H. [1978], Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Addison-Wesley, Reading, MA.
 19. Slocum W. [1974], Occupational Careers, Aldine, Chicago.
 20. Steinmann H., Schreyögg G. [1992], Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 21. Strong E.K.Jr [1943], Vocational Interests of Men and Women, Stanford University Press, Stanford,CA.
 22. Vaillant G.E. [1977], Adaptation to Life, Little, Brown, Boston.
 23. Waldman D.A., Avolio B.J. [1986],A Meta-Analysis of Age Differences in Job Performance, „Journal of Applied Psychology", nr 1(71).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu