BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się
Selected Aspects of Creating a Learning Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 51-75, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Strategic management, Learning organisations, Knowledge management, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono kilka wybranych aspektów tworzenia organizacji uczącej się. Wskazano na cechy tego typu organizacji skupiając się na procesie jej tworzenia. Zwrócono uwagę na fakt, że stopień uczenia się organizacji uzależniony jest od podejścia , które dominować będzie w realizacji procesów organizacyjnego uczenia się.

This article presents a few selected aspects of creating a learning organization. Apart from describing the substance and attributes of this type of organization, the author focuses in particular on the process of its creation. Since the role of the learning organization is to generate and utilise knowledge, the article also discusses the issue of creating a knowledge management system and a strategy for generating knowledge by an organization. Lastly, the authors show that the degree of learning in an organization depends on the prevailing approach in the implementation of processes of organizational learning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris Ch., On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford 1999.
 2. Banaszyk R, Krzakiewicz K., Stańda A., Wybrane aspekty kształtowania organizacji uczącej się [w: j Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Bloodgood J.M., Salisbury W.D., Understending the Influence of Organization Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, „Decision Support Systems" 2001, nr 31.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Bukowski M., Liderzy kreowania wiedzy, „Manager" 2002, nr 10.
 6. Czerska M., Ucząca się organizacja [w:] Zarządzanie organizacjami, A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 7. Finger M., Brand S.B., The Concept of the 'Learning Organization' Applied to the Transformation of the Public Sector [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, red. M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 8. Galer G., Heijden van der K., The Learning Organization: How Planners Create Organizational Learning, „Marketing Intelligence & Planning" 1992, nr 6, vol. 10.
 9. Gherardi S., Organizational Learning [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behaviour, red. A. Sorge, M. Warner, Thomson Learning, London 2001.
 10. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's Your Strategy for Managing Knowledge?, „Harvard Business Review" 1999, March-April.
 11. Huysman M., Balancing Biases: A Critical Review of the Literature o Organizational Learning [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, red. M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 12. Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, Ch. Soo, T. Devinney, D. Midgley, A. Deering, „California Management Review" 2002, nr 4.
 13. Krogh G., Nonaka L, Aben M., Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategie Framework, „Long Range Planning" 2001, nr 4.
 14. Lassey P., Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998.
 15. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 16. Managing Change. A Human Resource Strategy Approach, A. Thornhill, P. Lewis, M. Millmore, M. Saunders, Financial Times, Prectice Hali, Essex 2000.
 17. Mikuła B., Strategie zarządzania wiedzą [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI - l XII 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubi i n 2002.
 18. Podstawowe pojęcia związane z uczeniem się w organizacji, aut.: R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w:] Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków, P.M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Popper M., Lipshitz R., Organizational Learning Mechanisms. A Structural and Cultural Approach to Organizational Learning, „Journal of Applied Behavioral Science" 1998, nr 2 (34).
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 21. Rcdding J., Hardwiring the Learning Organization, „Training & Development" 1997, August.
 22. Sadler-Smith E., Spicer D.P., Chaston L, Learning Orientations and Growth in Smaller Firms, „Long Rannge Planning" 2001, vol. 34.
 23. Senge M.P, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 24. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publ., London 2001.
 25. Wenger E., McDermott R., ,Synder W., M., .A Guide to Managing Knowledge. Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2002.
 26. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu