BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Motywy tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw
Motives for Creating Strategic Alliances of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 115-129, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Współpraca przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Strategic alliances, Enterprises cooperation, Globalization of enterprise activity, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa zawierają alianse strategiczne z wielu powodów. W pracy przedstawiono przesłanki tworzenia aliansów strategicznych: globalizację, wzrost znaczenia kosztów w zarządzaniu, postęp techniczno-technologiczny, koszty i ryzyko związane z fuzją oraz czynniki polityczne. Następnie omówiono motywy tworzenia aliansów strategicznych w świetle wyników badań.

The functioning of an organization is influenced by many variables and theories describing those variables. Presently, at least two concepts have a clear impact on the form of modern management: those resulting from the process of globalisation, and those increasing role of intangible assets. Strategic alliances are currently a very popular form of cooperation among enterprises, since they may lead to the creation of network structures that utilize knowledge as a priority resource and knowledge management as a key competency. Therefore, the article reviews motives for the creation of strategic alliances, both in regard to theoretical bases and the results of empirical research, and points to the implications for entering into such agreements in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod red. M.K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Tekst, Warszawa 1997.
 2. [21 Chwistecka-Dudek H., Sroka W, Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Cygler J., Alianse strategiczne - atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej (I), „Przegląd Organizacji" 1995, nr 4.
 5. Doz Y.L., Hamel G., Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. Garrette B., Dussauge R, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 7. Gawinecki M., Grudzewski W.M., Rogowski W, Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 3.
 8. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 9. Inkpen A.C., Creating Knowledge through Collaboration, „California Management Review" 1996, nr 39/1.
 10. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 11. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 12. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 13. Segil L., Strategische Allianzen. Systematische Planung und Durchführung von Unternehmensallianzen, Midas Verlag AG, St. Gallen, Zürich 1998.
 14. Sroka W., Fuzje i alianse strategiczne w branży hutniczej [w:] Alianse strategiczne przedsiębiorstw, pod red. K. Kowalskiej, Wydawnictwo „Triada", Dąbrowa Górnicza 2000.
 15. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 17. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, „Monografie i Opracowania", Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, nr 427.
 18. Yoshino M., Rangan U.S., Strategic Alliances. An Entrepreneurial Approach to Globalization, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1995.
 19. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu