BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Barbara (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Maciejowski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych
Managing the Property Assets of State-owned Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 649, s. 34-53, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Przedsiębiorstwo państwowe, Strategia przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Real estate economy, State enterprises, Corporation strategies, Restructuring of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę uporządkowania wybranych problemów z zakresu gospodarowania nieruchomościami przedsiębiorstw państwowych. Omówiono kryteria podziału przedsiębiorstw państwowych, ich strategię oraz prowadzone działania w sferze gospodarowania nieruchomościami.

In the introductory section, the authors explain the terms: managing, operating, and administering property, with particular consideration to "managing". The number of state-owned enterprises has been systematically falling due to privatisation. The article presents the structure of those enterprises, inter alia, by economic sector and voivodship. Property assets under the management of state-owned enterprises were divided using several criteria, i.e., group type, manner of use and designation. The management of property assets depends on the enterprise's strategy. Using one strategy classification method, namely, the differentiation of growth, stabilisation, reconstruction and reduction strategies, the authors show how an enterprise, upon applying these strategies, may behave with respect to managing property assets. In the last part of the article, the authors present effectiveness indicators for the management of property assets as well as two alternatives for the location of property asset management activities within a state-owned enterprise. The first alternative assumes that a Real Estate Management Department, with subordinate units, would be created in the enterprise's organisational structure. Under the second alternative, a "manager" would be nominated, who would co-operate with several organisational units at the enterprise dealing with various aspects of property management. Which alternative to take depends, inter alia, on the volume of property assets owned and the size of the enterprise. These solutions may be also used following a change in the enterprise's form of ownership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Maciejowski S., O potrzebie indywidualizacji procesów prywatyzacji i wyceny przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 1994, nr 9.
 2. Drucker P., Praktyka zasądzania, Nowoczesność, Warszawa 1994.
 3. Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowym, pod red. A. Nalepki, maszynopis, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 4. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1996.
 5. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 6. Pawlikowska-Piechotka A., Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo PCB, Warszawa 1999.
 7. Pełka A., Restrukturyzacja przemysłowa przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgman", Warszawa 1994.
 8. Rogatko B., Zarządca licencjonowany gwarantem profesjonalnej obsługi nieruchomości, „Świat Nieruchomości", zima 1997/1998, nr 2.
 9. Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999.
 10. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999.
 11. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 12. Szachtunowicz J., Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001.
 13. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. nr 115.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1962 r. Kodeks cywilny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu