BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce i krajach Unii Europejskiej
The Purchase of Property by Foreigners in Poland and the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 649, s. 21-34, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Nieruchomości gruntowe, Cudzoziemcy
Real estate market, Real estate trade, Ground real estate, Foreigners
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, oraz procedury uzyskania pozwolenia na ich zakup reguluje ustawa z 1920 r. znowelizowana w 1996 r. Wymaganie uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia dotyczy nabycia własności nieruchomości oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W artykule omówiono podstawy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Unii Europejskiej

This article presents the changes in the purchase of property by foreigners in Poland from 1990 to 2000. The author also analyses the rules, conditions and manner of obtaining permits for the purchase of land and other kinds of real estate by foreigners in Poland compared to the practices used in European Union countries. Furthermore, the article describes real estate market instruments in European Union countries on the basis of legal provisions in 1999. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belniak S., Maciejowski S., Uchman R., Opracowanie dotyczące zasad funkcjonowania tynku nieruchomości i jego obsługi w krajach Unii Europejskiej i USA, maszynopis powielony, IGM, Warszawa 1999.
  2. Belniak S., Uchman R., Rynek nieruchomości gruntowych w Polsce, „Świat Nieruchomości" 2000, nr 32.
  3. Informator dla osób fizycznych ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, MSWiA, Warszawa, luty 2000.
  4. Jaworski R., Kopyto K., Krawczyk T., Materiały informacyjne Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1999.
  5. Marszałek A., Udział w prywatyzacji i chińska enklawa, „Rzeczypospolita" z dnia 10 kwietnia 2000 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej, Dz.U. 1994, nr 121.
  7. Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy Ordynacja podatkowa w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. nr 16, poz. 166. Por. również: Dz.U. 1996 r. nr 140, poz. 939 oraz 1998 nr 106, poz. 668).
  8. Wielgo M., Kupili troszeczkę, „Gazeta Wyborcza" z dnia 25 kwietnia 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu