BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku
Low Voter Turnout in Polish Elections since 1989
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 655, s. 65-77, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Wybory parlamentarne, Badanie opinii, Teoria wyboru
Politics, Parliamentary election, Opinion research, Choice theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z możliwych rodzajów zachowań wyborczych jest absencja wyborcza. W wielu krajach w tym również w III RP jest ona dość częstym zjawiskiem. W opracowaniu podjęto próbę wskazania przyczyn absencji wyborczej w odniesieniu do wyborów parlamentarnych w latach 1989-2001.

This article concerns low voter turnout in parliamentary elections in Poland since 1989. In part one the author presents the socio-economic and legal-political factors that influence voter turnout. The second part concerns the psychological aspects of voter turnout and presents a model of a rational voter as well as the potential meaning of elections and how Polish voters view candidates and their programs. In the third part the rate of voter turnout in successive parliamentary elections in Poland is discussed. The reasons for low voter turnout are finally attributed to the belief by Polish voters under the People's Republic that politics was not the individual’s responsibility. The author concludes that during that period politics was not a pragmatic issue, but rather an ethical one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu [w:] Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 2. Antoszewski A., Systemy wyborcze [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 3. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.
 4. Beetham D., Legitymizacja władzy [w:] Władza i Społeczeństwo, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995.
 5. Ekiert G., Protest jako forma życia publicznego w Polsce postkomunistycznej 1989-1992, „Studia Socjologiczne" 1994, nr 2.
 6. Jasiewicz K., Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych [w:] Wybory parlamentarne 1997, pod red. R. Markowskiego, Friedrich Ebert Stiftung, ISP PAN, Warszawa 1999.
 7. Jednaka W., Wybory parlamentarne w latach 1989-2001 [w:] Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 8. Korzeniowski K., Jacy Polacy systematycznie odmawiają udziału w wyborach. Psychologiczna analiza zjawiska „non-voter", „Studia Psychologiczne" 1994, nr 1.
 9. Korzeniowski K., O psychospołecznych uwarunkowaniach zachowań wyborczych Polaków w latach dziewięćdziesiątych [w:] Prognozy i wybory. Polska demokracja'95, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej i R. Markowskiego, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997.
 10. Korzeniowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych [w:] Psychologia polityczna, pod red. K. Skarżyńskiej, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 11. Lijphart A., Inżynieria wyborcza: ograniczenia i możliwości [w:] Władza i Społeczeństwo 2, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1998
 12. Lisicka H., Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku [w:] Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 13. Markowski R., Do Europy mniej niż deklaruje, „Rzeczpospolita" 7 maja 2002.
 14. Marody M., Sens zbiorowy a stabilność i zmiana lądu społecznego [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, M. Marody, A. Sułek (red.), Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 15. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 16. Powell G.B. Jr., Constitutional Design and Citizen Electoral Control, „Journal of Theoretical Politics" 1989, No 1.
 17. Sęk A., Postrzeganie zmian sytuacji w Polsce [w:] Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, pod red. K. Zagórskiego i M. Strzeszewskiego, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 18. Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna [w:] Psychologia polityczna, pod red. K. Skarżyńskiej, Zysk i Ska, Poznań 1999.
 19. Skarżyńska K., Sprzeciw, poparcie czy „dawanie świadectwa wartościom" - co motywuje Polaków do aktywności politycznej [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, pod red. B. Wojciszke i M. Jarymowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 20. Skarżyńska K., Chmielewski K., Najmłodsi wyborcy: jak glosowali i dlaczego? [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993, red. S. Gebethner, ISP PAN, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1995.
 21. Sobkowiak L., Delegitymizacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki t. III, pod red. A. Czajowskiego i L. Sobkowiaka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 22. Teixeira R., Znikający wyborca w Ameryce [w:] Władza i Społeczeństwo 2, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu