BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Dorota (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy
Tax Aspects of Presentation and Advertising Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 553, s. 179-187, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie, Podatek dochodowy od osób prawnych, Koszty własne przedsiębiorstwa
Advertising, Cost control in the enterprise, Corporate income tax, Company's costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są zagadnienia kosztów jakie ponosi firma na cele reklamowe. Autorka analizuje pojęcie reprezentacji jako działanie polegające na kontaktach z różnymi podmiotami gospodarczymi (głównie kontakty handlowe i związane z tym wydatki na cele reprezentacyjne) a także rozważa koszty związane z reklamą w aspekcie podatkowym.

In this article, presentation and advertising costs are considered on two levels: (i) in terms of corporate income tax, and (ii) in terms of tax on goods and services (VAT). Part one, which concerns income tax, deals with presentation and advertising expenditure both as costs incurred in the acquisition of revenue and as costs not incurred in the acquisition of revenue. Part two, which concerns VAT, examines presentation and advertising costs as services subject to VAT. Here the author discusses situations where firms and individuals are obliged to pay VAT on the use of goods, materials and products for presentation and advertising purposes, the documents in which this tax is calculated, and also situations in which VAT payments can be reclaimed. The article includes numerical examples and examples of bookkeeping in different situations, focusing on general tax statements submitted to the Tax Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B., Kalinowski M. [1997], Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa.
  2. Klimas M. [1998], Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa.
  3. Mały słownik języka polskiego [1993], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Nowa encyklopedia powszechna [1996], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Rogalska B. [1999], Reklama i autoreklama według przepisów o VAT (rozbieżności interpretacyjne), "Doradca Podatnika", nr 8.
  6. Świstowska A. [1997], Czynności na potrzeby reprezentacji i reklamy. Wybrane zagadnienia, "Doradca Podatnika", nr 9.
  7. Żaro S.W.Z. [1998], Koszty reprezentacji i reklamy a VAT, Wyd. Sigma, Skierniewice.
  8. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 106, poz. 482 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu