BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier
Labour Resources and the International Competitive Ability of Poland, the Czech Republic and Hungary in the Period of Systemic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 662, s. 17-35
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Gospodarowanie siłą roboczą, Wydajność pracy
Economy competitiveness, International competitiveness, Workforce management, Labour efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny wpływu, jaki na kształtowanie się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej wywarły zmiany zachodzące w zasobach siły roboczej. Analiza wielkości, struktury i efektywności wykorzystania zasobów siły roboczej w Polsce została zaprezentowana na tle podobnych przeobrażeń dokonujących się w Czechach i na Węgrzech. Badaniami empirycznymi objęto lata 1990-2001.

Increasing the international competitiveness of the Polish economy is one of the main goals of the process of systemic transformation. This article attempts to evaluate the changes that took place in the workforce in Poland, the Czech Republic and Hungary during the 1990-2001 period and their impact on the competitive ability of those economies. The evaluation is based on empirical studies on the volume, structure and effectiveness of use of this production factor in the period of systemic transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik K., Koszty pracy a atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 5-6.
 2. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1993, nr 378, s.14-15.
 3. Borzym K., Porównanie oficjalnych kursów walut narodowych z ich siłą nabywczą w krajach UE i w Polsce, "Bank i Kredyt" 1997, nr 3.
 4. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1984, nr 153, s.37-44.
 5. Bożyk P., 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, SGH, Warszawa 1999, s.67.
 6. Felbur S., Ważniewski P., Efektywność gospodarowania w okresie transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 4.
 7. Gabrisch H., Aprecjacja walut w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 1998, nr 1.
 8. Gabrisch H., Konkurencyjna cena pracy a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 9. Garlicka G., Płynie kapitał, "Prestiż" 1998, nr 10.
 10. Garlicki J., Nowe technologie i wzrost inwestycji, "Rzeczpospolita" z dnia 12.03.1996r.
 11. Global Competition. A New Reality. The Report of the President`s Commission on Industrial Competitiveness, US GPO, Washington 1985.
 12. Gołacka M., Keczeń J., Zmiany na rynku pracy [w:] Gospodarka Polski w okresie transformacji 1997, IRiSS, Warszawa 1997, s.102.
 13. Huebner D., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista" 1994, nr 3.
 14. IMD`s World Competitiveness Yearbook 1996 Edition. The Fundamentals of World Competitiveness, Lousanne 1996, s.37.
 15. Kałaska M., Badanie kosztów pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 1.
 16. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa?, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 17. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995, s.9-11.
 18. Measurement and Implications of Changes in OECD Countries` International Competitiveness, "OECD Economic Outlook" 1992, nr 5, s.7.
 19. Płowiec U., Sprostać konkurencji, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 33.
 20. Porter M., E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 21. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 1999.
 22. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu