BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wybrane instrumenty pozataryfowe w polskiej polityce handlowej
Selected Non-tariff Instruments in Polish Trade Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 662, s. 77-91
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Pozataryfowe bariery handlowe, Prawo handlowe, Wymiana handlowa
Trade policy, Non-tariff trade barriers, Commercial law, Trade exchange
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie instrumentów pozataryfowych nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Do środków z tej grupy zalicza się głównie ograniczenia ilościowe, koncesje i licencje, ograniczenia dewizowe i normy techniczne. W artykule przeprowadzono charakterystykę wybranych środków pozataryfowych, zaprezentowano podstawy prawne w zakresie ich stosowania.

In modern trade, non-tariff measures are used to a broad extent. The increasing role of these trade policy Instruments results, on the one hand, from the significant reduction in customs duties negotiated at the GATT forum and, on the other, from certain "advantages" that customs duties do not possess. Poland's GATT/WTO obligations, the need to adapt Polish law to EU regulations, as well as multilateral and bilateral agreements on the creation of free trade zones signed by Poland mainly in the 1990s, are the main contributors to the shaping of Polish trade policy. In this article, the author describes selected non-tariff Instruments applied in Poland such as: quotas, automatic registration of turnover, licenses and concessions. She also presents the legal regulations in this regard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz. U. 2001, nr 12, poz. 92.
  2. Dz. U. 2002, nr 2 poz. 20.
  3. Dz. U. 2002, nr 228, poz. 1910.
  4. Hoekman B., Kostecki M., M., Ekonomia światowego systemu handlu, WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s.51.
  5. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, s.241.
  6. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, red. B. Bernaś, Difin, Warszawa 2002, s.116.
  7. Ustawa z 26 września 2002 r., Dz. U. nr 188, poz. 1572.
  8. Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r., Dz. U. nr 157, poz. 1026, wraz z nowelizacją z dnia 16 lutego 2001 r.
  9. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, Dz. U. nr 23, poz. 117; nr 64, poz. 407; nr 121, poz. 770; nr 160, poz. 1084; nr 40 z 1999 r., poz. 402.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu