BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Techniki doboru i analizy wzorców w benchmarkingu
Techniques for Selecting and Analysing Models in Benchmarking
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 670, s. 91-105, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Metody organizatorskie, Doskonalenie organizacji, Strategia zarządzania, Benchmarking, Informacja dla potrzeb zarządzania
Organizational methods, Organisation improving, Management strategy, Benchmarking, Information for management needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Benchmarking jest obecnie jedną z bardziej wykorzystywanych metod zarządzania. W pierwszej części pracy przedstawiono nowe źródła informacji banchmarkingowej. Następnie omówiono nowe i klasyczne techniki wspomagające banchmarking. W zakończeniu zaprezentowano zastosowanie narzędzi pomocniczych, które mogą być wykorzystane na poszczególnych etapach realizacji metody.

This article presents the development and significance of benchmarking in modern management. 11 describes new sources of obtaining benchmarking information. The author draws particular attention to obtaining benchmarking information through the Internet. He discusses the essence of benchmarking club activities as well as the specific features of Consulting services involving the delivery of benchmarking information. In a later section, the- author discusses techniques used in analysing benchmarking information. New techniques, such as the spider graph or Z-chart, are described in detail. The author also draws attention to the use of structural analysis techniques in the event that the object of benchmarking is related to the organization's IT system. The article closes with an attempt to place new techniques and sources within the implementation of each benchmarking stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendell T., Boulter L. [2000], Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Bogan Ch., English M. [1994], Benchmarking for Best Practices. Winning through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, New York.
 3. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Camp R.C. [1989], Benchmarking: ihe Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, A.S.Q.C. Quality Press.
 5. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 6. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z. [1996], Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 7. Harrington J.H. [1996], The Complete Benchmarking Implementation Guide, McGraw-Hill, New York.
 8. Hiebeler R., Kelly B.T., Ketteman Ch. [2000], Najlepsze wzorce. Od satysfakcji klienta do sukcesu fumy, Wydawnictwo Studio "Emka", Warszawa.
 9. Karlöf B., Östblom S. [1995], Benchmarking. Równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 10. Keehley P., Medlin S., MacBride S., Longmire L. [1996], Benchmarking for Best Practices in the Public Sector, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 11. Lisiecki M. [2001 ], Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa.
 12. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 13. Mikołajczyk Z. [1999], W sprawie luki wydawniczej, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 14. Morgan J. [1996], GEBN. Global Benchmarking Hits Its Stride, "Purchasing", January.
 15. Rigby D. [2001], Management Tools and Techniques. A Survey, "California Management Review", nr 2 (43).
 16. Wójcik K. [ 1995], Benchmarking - najlepsze przedsiębiorstwa punktem orientacyjnym dla pozostałych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3.
 17. Zymonik J. [ 1998], Kryteria samooceny przedsiębiorstw konkursach nagród jakości, "Przegląd Organizacji", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu