BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk-Madej Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Madej Jan
Tytuł
Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości
Security of an Accountancy Information Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 553, s. 161-177, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy rachunkowości, Ochrona danych komputerowych, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information system of accounting, Computer data protection, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono problemy związane z polityką bezpieczeństwa systemów rachunkowości. Przedstawiono aspekty prawne dotyczące ochrony danych, zwrócono uwagę na zagrożenia i wymagania stawiane współczesnym systemom rachunkowości.

This study focuses on the security of computer-cased accounting systems in operation in large and medium-sized enterprises. In the first part, the authors discuss the main problems which affect the operation of current, computer-based accounting systems and the most important requirements such systems must meet to be effective. Later, the authors discuss a number of basic security issues (first discussing the functions of security, then the reasons why systems are prone violations and potential sources of violation, and concluding with a discussion of deliberate violations of security). The authors also discuss the legal framework governing accountancy data protection in the light of current legislatoin. The final part of the study tackles the issue of security policy-making and the implementation of security systems as indispensable tools for ensuring the security of computer-based accounting systems in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 639, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski A. [1997], Prawna reglamentacja kryptografii, Netforum, nr 1.
 2. Adamski A. [1998], Prawo do bezpiecznej sieci, Computerworld Raport - Bezpieczeństwo Sieci, IDG Poland SA, Warszawa, wrzesień.
 3. Ahuja V. [1991], Bezpieczeństwo w sieciach, Zakład Nauczania Informatyki "MIKOM", Warszawa.
 4. Ciesielczyk T., Stępniewski J. [1994], Ochrona danych w systemach informatycznych rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Informatyka Ekonomiczna, nr 691 Wrocław.
 5. Cummings B., Hoover G. [1997], Accounting Information Systems, Addison-Wesley Publ.
 6. Czamiawska M. [1997], Porównanie wybranych pakietów oprogramowania finansowo- księgowego, "Rachunkowość" nr 6, Warszawa.
 7. Robling Denning D.E. [1993], Kryptografia i ochrona danych, WNT, Warszawa.
 8. Garfinkel S., Spafford G. [1997], Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 9. Idzikowska G., Owczarek Z. [1996], Badanie systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Warszawa, nr 36.
 10. Idzikowska G., Owczarek Z. [1998], Badanie kontroli wewnętrznej stosowanej przy zinformatyzowanej księgowości - podstawowe problemy, "Rachunkowość", Zeszyt Specjalny, Warszawa.
 11. Jarski M. [1998], Publiczna prywatność. Prywatna publiczność, Computerworld, Raport - Bezpieczeństwo Sieci, IDG Poland SA, Warszawa, wrzesień.
 12. Kent S.T. [1977], Encryption-Based Protection for Interactive User/Computer Communication, Proceedings of the Fifth Data Communications Symposium, wrzesień.
 13. Kodeks Karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
 14. Kutyłowski M., Strothmann W.B. [1998], Kryptografia - teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa.
 15. Piotrowski J., Szymaczek M. [1997], Projektowanie skutecznych systemów ochrony informacji, "Informatyka", nr 7-8.
 16. Rachunkowość i badanie ksiąg w środowisku informatycznym [1993], praca zbiorowa, Towarzystwo Gospodarcze Rafib, Łódź.
 17. Stallings W. [1997], Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa.
 18. Stawowski M. [1998], Ochrona informacji w sieciach komputerowych, ArsKom, Warszawa.
 19. Świerczyński A. [1998], Realizacja dowodowej funkcji rachunkowości w systemach informatycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Informatyka w zastosowaniach ekonomicznych, Wrocław, nr 788.
 20. Ustawa "o rachunkowości" z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 21. Ustawa "o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883.
 22. Winiarska K. [1996], Kontrola finansowo-księgowa: poradnik dla księgowych, właścicieli i pracowników urzędów skarbowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 23. Winiarska K. [1997], Praktyczne zasady wyboru systemów FK, Serwis Finansowo-Księgowy, Warszawa, nr 37.
 24. Zaleski A. [1994], Ustawa o rachunkowości a komputery, "Rachunkowość", Zeszyt Specjalny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu