BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wielkie mocarstwa drugiej połowy XX wieku - dylematy rozwoju ekonomicznego
Large Superpowers of the Second Part of the 20th Century - Dilemaas of Economic Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 521, s. 5-18
Słowa kluczowe
Wielkie mocarstwa, Rozwój gospodarczy, Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Historia gospodarcza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Superpower, Economic development, International political relations, International economic relations, Economic history, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Chiny
United States of America (USA), Union of Soviet Socialist Republics (USSR), China
Abstrakt
Na podstawie polskiej literatury, Autor przeanalizował dylematy rozwoju ekonomicznego supermocarstw: ZSRR, USA i Chiny, z uwzględnieniem ich potęgi militarnej w okresie po II wojnie światowej, do połowy lat 90-tych.

The intent of the author is to show problems underlying economic development and the strengthening of the military might of three major superpowers, namely the USA, the Soviet Union and China after Eorld War Two. (short orig. abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieleń S., Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji [w:] Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
 2. Bylica J., Rowiński J., Aspiracje mocarstwowe Chin w świecie dwubiegunowym [w:] Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
 3. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę, PWN, Warszawa 1992.
 4. Dziak W., Chiny wschodzące supermocarstwo, Warszawa 1996.
 5. Fairbank J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996.
 6. Hunington S.P., The U.S. - Decline or Reneval?, Foreign Affairs, vol. 67, nr 2, s. 93-94.
 7. Jachowicz P., Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1945-1991 [w:] Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, pod redakcją W. Morawskiego, Warszawa 1994.
 8. Kasprzyk L., Ekonomiczne aspekty mocarstwowości [w:] Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
 9. Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, KiW, 1994.
 10. Kennedy P., U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości), Puls 1994.
 11. Lubbe A., Dominacja i współzależność: Ekonomiczne podstawy Pax Britanico i Pax Americana, PWN, Warszawa 1994.
 12. Luszniewicz J., W kręgu gospodarki centralnie planowanej [w:] Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, pod redakcją W. Morawskiego, Warszawa 1994.
 13. Małecki J., Tomczak A., Wielkie imperia w dziejach i problem ich upadku [w:] Nauka - religia - dzieje, III Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 VIII 1984 r., pod red. J.A. Janika i P. Lenartowicza, SJ, Kraków 1986.
 14. Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.
 15. Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
 16. Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994.
 17. Wyciechowska I., Ewolucja mocarstwowości w stosunkach międzynarodowych [w:] Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
 18. Zaleski B.W., Przywództwo Stanów Zjednoczonych w systemie stosunków międzynarodowych po "zimnej wojnie" [w:] Nowe role mocarstw, praca zbiorowa pod red. B. Mrożka i S, Bielenia, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu