BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoda Bogdan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie zasad zarządzania wiedzą w podsystemie podejmowania decyzji cenowych
Utilising Knowledge Management Principles in Taking Pricing Decisions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 43-61, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie cenami, Podejmowanie decyzji finansowych, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Knowledge management, Administered prices, Decision making of finance, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem rozważań w opracowaniu są potrzeby informacyjne procesu stanowienia cen. Omówiono pozyskiwanie informacji i ich przetwarzanie oraz interakcje podsystemu cenowego w ramach ogólnoorganizacyjnej dystrybucji wiedzy.

The technological transformations of the 1990s led to an increase in the significance of skills and knowledge for the value of an organisation. The purpose of this article is to present the assumptions behind basing pricing decisions on the concept of knowledge management. Pricing decisions involve a strategic level-applying uniform or differentiated prices and selecting price levels - as well as a tactical level - structure of prices, form of payment, forms of price differentiation, and psychological tricks. Rational decision-making requires informational support that foremost applies to the behaviour of purchasers and competitors. Information supply is secured through market research. Applying knowledge management to pricing decisions enables the processing of Information to be based on a four-phase process encompassing the socialisation of the knowledge of employees, clients and competitors, the externalisation of this knowledge - its incorporation from the organisational knowledge base - the combining of knowledge in order to obtain optimal procedures, as well as the implementation of these optimal procedures in the decision--making process. The key aspect of applying this concept is to include all employees in the Information and knowledge transfer process through formal and informal channels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beijerse R.P. uit, Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualising a Phenomenon, „Journal of Knowledge Management", Kempston 1999.
 2. Białecki K.P., Marketing, Infor, Warszawa 1998.
 3. Cravens D.W., Strategic Marketing, Irwin, Homewood, Boston 1991.
 4. Dolińska M., Zarządzanie wiedzą uczącej się organizacji, „Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 5. Gabor A., Pricing, Gower Publ. Co., Aldershot 1990.
 6. Galup S.D., Dattero R., Hicks R.D., Knowledge Management Systems, „Information Resources Management Journal" 2002, styczeń-marzec.
 7. Hanna N., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
 8. Luck D.J., Ferrell O.C., Marketing Strategy and Plans, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1985.
 9. MacSweeney G., The Knowledge Management Payback, „Insurance & Technology", New York, czerwiec 2002.
 10. Marketing Classics, red. B.M. Enis, K.K. Cox, Allyn and Bacon, Boston 1991.
 11. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 12. Mikuła B., Ćwiklicki M., Integracyjna rola zarządzania wiedzą, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 4.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 14. Morris M.H., Morris G., Market Oriented Pricing, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois 1992.
 15. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Oldcorn R., The Management of Business, A Pan Original, London-Sydney 1987.
 17. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Rutka R., Czerska M., Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 19. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 20. Simon H., Dolan R.J., Price Customization, „Marketing Management", Chicago 1998, Fali.
 21. Simon H., Zarządzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 22. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu