BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybała Anna, Peszko Adam (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001. Wyniki badań
The Role of Small and Medium-sized Enterprises on the Świętokrzyskie Region's Job Market in 1990-2001 - Initial Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 101-115, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Duże przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek pracy
Large enterprises, Small business, Labour market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę danych statystycznych świętokrzyskiego rynku pracy w latach 1999-2001. Zwrócono uwagę na wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na przywracanie równowagi na lokalnym rynku pracy w warunkach osłabienia koniunktury gospodarczej i związanej z tym redukcji zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach.

This article presents the results of research conducted on a sample of 60 small and medium-sized enterprises in Świętokrzyskie Voivodship. The main objective of this research was to forecast the development of the regional job market through to the development of SMEs. In the sample, the most frequently cited reasons for hiring were: enterprise development, increase in the demand for goods and services, and the seasonal character of production. The most common reasons for dismissals were: decrease in demand for goods and services, poor financial condition of the enterprise resulting, inter alia, from payment delays and high taxes, especially income tax. The best opportunities for employment growth were in firms operating within the trade and repair, real estate and business services sectors. Summarising the results of the survey, it is important to emphasise that small and medium-sized enterprises account for more than 60% of the total number of vacancies on the Świętokrzyskie job market. The research also revealed that, during economic recession, SMEs stabilised the regional job market by maintaining employment at relatively stable levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 467
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2000 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Kielce 2001.
  2. Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego za rok 1999 oraz aktualna sytuacja na. rynku pracy województwu świętokrzyskiego, www.sejmik.kielce.pl/wup/html, z dnia l 28.11.2002.
  3. Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem, Studia i Materiały IPiSS, 1990, z. 1.
  4. Kryńska E., Równowaga na regionalnym rynku pracy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 135, Łódź 1995.
  5. Województwo świętokrzyskie w 2000 r. Ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, Kielce 2001.
  6. www.strat.gov.pl, z dnia 28.11.2002.
  7. Zróżnicowanie ocen warunków życia i sytuacji gospodarczej kraju w poszczególnych województwach, komunikat z badań CBOS, Warszawa 1999, nr 197
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu