BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Procesy uczenia się w organizacji
Learning Processes in the Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 672, s. 19-34, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Proces uczenia się, Zarządzanie wiedzą
Learning organisations, Learning process, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono istotę i uwarunkowania sukcesu uczenia się w organizacji. Następnie przedstawiono formy organizacyjnego uczenia się. W ostatniej części zaprezentowano formalny (zinstytucjonalizowany charakter) i nieformalny (spontaniczny charakter) system uczenia się organizacji.

This article presents the key aspects and conditions of effective learning in an organisation. The author presents the forms of organisational learning and the model links that arise between them. Acknowledging that learning processes in the organisation lead to the development and better use of knowledge, the author proposes a process of creating a knowledge vision and selecting a method to achieve it. He also discusses the formal and informal links between learning processes in the organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyond Team. Building the Collaborative Organization, Beyerlein M,M., Freedman S., McGee C., Moran L., Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco 2003.
 2. Bratnicki M., Austen A., Sikorka A., Spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia opcji realnych [w;] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.
 3. Crainer S., Key Management Ideas. Thinkers t Hat Changed the Management World, Financial Times, Pitman Publishing, London 1998.
 4. Gach D., Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, 1.1, pod red. W, Cieślińskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria 14, Wałbrzych 2002.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 6. Hargrove R., Masterful Coaching, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco 2003.
 7. Kijewska A., Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, „Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3.
 8. Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Yerlag Berlin, Heidelberg 2002.
 9. Müler U.R., Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997.
 10. Panasiewicz L., Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002,nr 9.
 11. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Podstawowe pojęcia związane z uczeniem się w organizacji, R. Ross, B. Smith, Ch, Roberts, A. Kleiner [w:] Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków, P.M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts,R.B. Ross, B.J. Smith, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Probst G.,Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Rychlicka A., Rosiński J.. W stronę uczenia poprzez rozwiązywanie problemów [w:] Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, pod red. T. Borkowskiego, A. Marcinkowskiego, A. Oherow-Urbaniec, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania .Kraków 2001.
 15. Sadler-Smith E.,Spicer D.S.,Chaston T., Learning Orientations and Growth in Smaller Firma, „Long Range Planning" 2001, vol, 34.
 16. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 17. Soo Ch., Devinney T.,Midgley D.,Deering A., Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, „California Management Review" 2002, nr 4.
 18. Stańczyk-Huglet E., Formalne i nieformalne procesy uczenia się w organizacji [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, pod red. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 19. TabaszewskaE., Organizacja tradycyjna-ucząca się~inteligentna. Różnice i podobieństwa, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu