BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Elementy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji
Elements of Intellectual Capital Management in the Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 672, s. 35-59, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zachowania organizacyjne, Kapitał społeczny, Pomiar i wycena w rachunkowości
Intellectual capital, Organisational behaviour, Social capital, Measurement and valuation in accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie, istotę i elementy składowe kapitału intelektualnego organizacji. Następnie przedstawiono modele jego pomiaru : monitor aktywów niematerialnych K.-E. Sveib`ego, nawigator kapitału intelektualnego T., A. Stewarda i koncepcje rachunkowe wartościowania kapitału intelektualnego. W zakończeniu omówiono proces zarządzania kapitałem intelektualnym.

In today's world, intangible resources are beginning to play an increasingly significant role in shaping the value of the contemporary Organisation. Indeed, it is these resources that are viewed as having a decisive impact on widening the difference between a company's accounting value and its market value. For this reason also building an intellectual capital base - most often viewed as the dominant non-material resource - constitutes one of the key challenges facing every company operating in the knowledge economy. The essence of intellectual capital should be viewed dually - from a static perspective, by presenting a schematic of intellectual capital, and from a dynamic perspective, by describing the relationships between each of its elements. In this article, the author presents selected aspects of managing an Organisation's intellectual capital. She attempts to define the essence of this concept more precisely and to outline the components of intellectual capital. In reviewing selected models for assessing this intangible resource and for characterising the process of managing intellectual capital, the author offers a novel take on this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Triada, Dąbrowa Górnicza 2000.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W., Kapitał intelektualny - odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2001.
 3. Brooking A., Intellectual Capital: Core As set for the Third Millennium Enterprise, International Thomsom Business Press, London 1996.
 4. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 5. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna-Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 6. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 7. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji" 2002, nr l.
 8. Edvinsson L., Malone M.S.. Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 9. Hopfenbeck W., Müller M., Peisl T., Wissensbasiertes Management. Anstze und Strategien Unternehmensführung in der Internet -- Őkonomie, Verlag Modernę Industrie, Landsberg-Lech2001.
 10. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowości zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 11. Kozłowski J., Intellectual Capital. Knowledge Management and Intelligent Products in the Light of Catalogue and Abstract Data Basis [w:] Knowledge Cafe for Intellectual Products and Intellectual Capital, pod red. S. Kwiatkowskiego, C. Stówę, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2002.
 12. Król H., Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, pod red. A. Ludwiczyńskiego i K. Stobińskiej, Poltext, Warszawa 2001.
 13. Leszczyńska A., Wycena kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 11.
 14. Pena I., Intellectual Capital and Business Start-up Success, „Journal of Intellectual Capital" 2002, vol. 3, nr. 2.
 15. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 16. Seetharaman A., Hadi Helmi Bin Zaini Sooria, Saravan A.S., Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, „Journal of Intellectual Capital" 2000, vol. 3, nr 2, s. 128-129.
 17. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organisation, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu