BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łach Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw
A Proposed Methodology for Assessing Financing Corporate Investment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 687, s. 103-114, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Analiza wielokryterialna
Enterprise finance, Company's own investments, Investment financing, Multicriteria analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw przebiega w sposób bardzo złożony. W artykule przedstawiono propozycję zastosowania wielokryterialnej oceny wybranych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, wykorzystującej punktową metodę przydatności różnych źródeł finansowania inwestycji.

The overriding goal of corporations participating in a market economy is growth. However, growth requires steady enlargement of a company's production potential through effective investment. Investment is also a condition for initiating economic activity by new corporations. Decisions corporations make concerning the structure of venture capital are extremely important. Managers making such decisions must consider many factors, the most important of which concern the availability of capital as well as the costs and efficaciousness of how that capital is invested. Seeking the most affordable and effective sources of financing is the key issue companies face. The goal of this paper is to evaluate methods of financing corporate investment according to the most important criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2002.
 2. Blajer R, Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, „Rzeczpospolita", 12.11.2002.
 3. Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, pod red. W. Szczęsnego, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 4. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 5. Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania SGH, nr 425, Warszawa 1996.
 6. Iwin J., Niedzielski Z., Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 7. Jantoń-Drozdowska E., Venture capital — instrument finansowania przedsiębiorstw [w:] Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, pod red. E. Jantoń-Droz-dowskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań 1999.
 8. Kapitał dla Twojej firmy, www.ppea.com.pl
 9. Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE w Katowicach, Katowice 1998.
 10. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
 11. Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 12. Sierpińska M., JachnaT., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu