BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych
Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 644, s. 59-64, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie jakości, Badanie jakości miodów pszczelich, Badanie żywności, Miód
Bee products, Commodity science, Food commodities, Food quality, Quality research, Quality control of honey, Food research, Honey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skład chemiczny miodu jest bardzo złożony, czego dowodem jest fakt, że wykryto w nim ok. 300 składników należących do różnych grup chemicznych, przy czym jest on wypadkową wielu czynników, tj. pochodzenia nektaru i spadzi, warunków klimatycznych, wilgotności i rodzaju gleby, zabiegów agrotechnicznych, sposobu otrzymywania gotowego miodu z plastrów i innych. W związku z tym trudno znaleźć miody o identycznym składzie jakościowym i ilościowym nawet w obrębie jednej odmiany. Celem artykułu było porównanie zawartości węglowodanów w miodach pszczelich należących do typów i odmian występujących w Polsce.

The paper presents the results of the comparison of carbohydrate contents of varietal honeys, carried out in accordance with the Polish standard PN-88/A-77626 - Bee Honey. The experimental material tested comprised 73 samples of all the types and varieties of honey available on the Polish market. The results for directly reducing sugars and total sugar contents obtained for individual honey samples are proof of a certain stability of these quality factors, especially in the case of varietal honeys of the nectar type. As regards the nectar type honeys, a lower directly reducing sugars content, as compared with that of nectar-honeydew and honeydew types, was found.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska-Pennar H., Charakterystyka niektórych miodów odmianowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1983, nr 166.
 2. Bobrzecki K., Produkty pszczele o Zarys obrotu oceny i przetwórstwa zwierzęcego, PWRiL, Warszawa 1983.
 3. Chmielewska R., Composition and Properties of Polish Unifloral Honeys, Proceedings of the XXX1st International Cogress of Apiculture, Warsaw, Apimondia Publishing House, Bucharest 1989
 4. Chmielewska-Rybak Ho, Ogólna charakterystyka krajowych miodów odmianowych, "Pszczelarstwo" 1987, nr 7-8.
 5. Curyło J., Demianowicz A., Guderska J o, Hodowla pszczół, PWRiL, Warszawa 1974.
 6. Curyło J., Zalewski W., Skład miodu, "Pszczelnicze Zeszyty Naukowe" 1957, nr 1.
 7. Curyło J., Charakterystyka polskich miodów pszczelich i ich namiastek - syropów pszczelich sokowych, "Pszczelnicze Zeszyty Naukowe" 1973, nr 17.
 8. Hodowla pszczół, pod red. J. Curyło, PWRiL, Warszawa 1983.
 9. Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., Produkty Poznańskiej Spółdzielni Pszczelarskiej w apiterapii, "Wiadomości Zielarskie" 1996, nr 4.
 10. Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., Znaczenie miodu w żywieniu, cz. 1: Wpływ składników miodu na organizm człowieka, "Pszczelarstwo" 1996, nr 7.
 11. Kastner B., Groschner P., Untersuchung von Qualität und Rueckstanden bei Bienenhonig, "Deutsche Lebensmittel Rundschau" 1994, nr 90 (5).
 12. Konopacka Z., Zanim dokarmimy pszczoły syropem inwertowanym, "Pszczelarstwo" 1998, nr 6.
 13. Krauze A., Sugar Spectrum of Polish Nectar and Honeydew Honeys, "Acta Alimentaria Polonica" 1991, nr 41.
 14. Maurizio A., From the Raw Metarial to the Finished Product; "Bee World" 1966, nr 43.
 15. Piotraszewska-Pająk A., Gliszczyńska A., Paluch J., Determinations of Sugars in Polish Nectar and Honeydew Honeys Using Three Methods, Proceedings of the 5th Commodity Science Conference, Poznań University of Economics, Poznań 1996.
 16. PN-88/A-77626. Miód pszczeli.
  Popek S., Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego [w:] Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, AR w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 1998, nr 53.
 17. Poradnik pszczelarski, pod red. C. Bojarskiego, PWRiL, Warszawa 1974.
 18. Rybak H., Charakterystyka chemiczna krajowych miodów odmianowych, "Pszczelni¬cze Zeszyty Naukowe"1986, t. 30.
 19. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych, Program resortowy nr RP III.41, Podprogram 05 pt.: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badań i oceny, Temat 05.2.1.1c "Analiza dotychczasowego stanu znormalizowanych wskaźników jakości, metod badania i oceny produktów pszczelich w kraju i za granicą", pod red. J. Krauze, AE w Poznaniu, Poznań 1986.
 20. Ślawska E., Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1983.
 21. Towaroznawstwo. Produkty spożywcze, pod red. A. Lempki, PWE, Warszawa 1970.
 22. White J., Composition of Honey. Honey. A Comprehensive Survey, A. Crane (ed.), Hienemann, London 1976.
 23. White I.W., Detection of Honey Adulteration by Carbohydrate Analysis, "Journal Association Office Chemistry" 1980, nr 63.
 24. White I.W., Honey, "Advances in Food Research" 1978, t. 24.
 25. Wojtacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe, PWRiL, Warszawa 1988.
 26. Wojtacki M., Spadź i miody spadziowe, "Pszczelarstwo" 1993, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu