BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Filip Aleksandra (Wydział Towaroznawstwa), Koterwa Marcin (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Znakowanie ekologiczne żywności
Marking of Ecological Food
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 644, s. 17-26, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Produkcja żywności, Żywność ekologiczna, Rolnictwo ekologiczne, Oznakowanie produktów spożywczych, Znaki towarowe
Commodity science, Food commodities, Food quality, Food production, Organic food, Ecological agriculture, Food labeling, Trademarks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Żywność wyprodukowana w gospodarstwach i zakładach przetwórczych metodami ekologicznymi, nazywana żywnością ekologiczną, biologiczną, organiczną oraz biodynamiczną, uznawana jest za gwarantującą wysoką jakość żywieniową i ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa. Z konsumenckiego punktu widzenia bardzo ważnym zagadnieniem jest znakowanie ekologiczne produktów żywnościowych. Znaki są nośnikiem informacji, za pomocą których producent informuje odbiorcę. Znakowanie ekologiczne jest dobrowolne i tylko dzięki wyborowi konsumentów, którzy kupują je chętniej, producentom zależy na uzyskaniu tych znaków. Spośród kryteriów podziału znaków ekologicznych wyróźnić można wymiar geograficzny (zasięg międzynarodowy, krajowy, regionalny).

The paper deals with the problems pertaining to ecological food, a group of products that are steadily gaining in popularity. Characterization of ecological food is provided and problems of its marking are presented. From consumers' point of view marks are very important as they are a carrier of information through which a producer gets at a buyer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Analiza sensoryczna w zapewnieniu jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 12.
 2. Binder F., Jakość żywności. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1993.
 3. Filip A., Koterwa M., Popek S., Kryteria oceny jakości żywności ekologicznej [w:] Jakość wyrobów w gospodarce i usługach, Materiały konferencji naukowej, Akademia Morska, Gdynia-Gołuń Kaszubski 2002.
 4. Gibaszewska A., Ekologiczne aspekty jakości produkcji rolniczej. Ekologia wyrobów, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Janicki A., Baryłko-Pikielna N., Jakość sensoryczna a akceptacja żywności przez konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 6.
 6. Mikusińska-Ozdobińska B., Żywność ekologiczna, "Handel" 1998, nr 3.
 7. Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 z 24 VI 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz oznakowania jego produktów i środków spożywczych.
 8. Sołtysiak U., Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1993.
 9. Sołtysiak U., Rolnictwo ekologiczne. Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacyjna, Warszawa 1998.
 10. Szczepanik Z.R., Jakość i standaryzacja produktów żywnościowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1996.
 11. Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 12. Żuchowski J., Mirowska E., Zdrowsza żywność w aspektach rolnictwa proekologicznego [w:] Ekologia wyrobów, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu