BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wymagania prawne oraz obowiązki producentów materiałów opakowaniowych i opakowań
Legal Requirements and Obligations of Producers of Packaging Materials and Products Designated for Contact with Food
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 675, s. 41-53, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych, Układ opakowanie-produkt, Oddziaływanie opakowania na żywność
Commodity science, Food commodities, Packaging science, Food packaging, Wrapping-product order, The impact of food packaging on food
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania własnych przepisów dotyczących materiałów opakowaniowych i opakowań do żywności do prawa Wspólnoty. Związane to było z koniecznością implementowania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej do ustawodawstwa krajowego. W wyniku harmonizacji przepisów takie same wymagania i kryteria oceny jakości zdrowotnej opakowań żywności, jakie istnieją w państwach Unii, obowiązują również w Polsce. W artykule zaprezentowano wymagania prawne oraz obowiązki producenta dotyczące produkcji bezpiecznych dla zdrowia opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Before accession to the European Union, Poland was required to adjust its own regulations on packaging materials and food packaging to Community law. This involved the need to integrate relevant EU directives with national legislation. As a result of the harmonization of regulations, the same requirements and criteria for evaluating the health standards of packaging that exist in EU countries are in force in Poland as well. The main objective of the EU-compliant legislation implemented in Poland is to permit the free flow of goods among Member States and provide for the protection of consumer health by introducing producer responsibility for products and a system of inspection and control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Codex Alimentarius, Food Hygielle Basic Texts, Codex Alimentarius Commission, FAO/WHO, Roma 1997, tłumaczenie i opracowanie własne.
 2. Commission Directive of 6 August 2002 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (2002/72/EC), Official Journal of the European Communities 2002, nr 220.
 3. Commission Directive of 8 August 2001 on the use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (2001/61/EC), Official Journal of the European Communities 2001, nr 215.
 4. Council Directive of 9 June 1980 determining the symbol that may accompany materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (80/S90/EEC), Official Journal of the European Communities 1980, nr 151.
 5. Council Directive of 21 December 1988 relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (89/1 09/EEC), Official Journal of the European Communities 1989, nr 40.
 6. Czerniawski B., Wymagania dyrektyw UE w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Opakowanie" 2003, nr 2.
 7. Ćwiek-Ludwicka K., Harmonizacja polskich przepisów z istniejącymi w Unii Europejskiej zakresie opakowali żywności -nowe obowiązki producentów, "Opakowanie" 2003, nr 9.
 8. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, SitSpoż., Warszawa 1999.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopanowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi, Dz.U. 2002, nr 234, poz. 1976.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami, Dz.U. 2002, nr 234, poz. 1979.
 11. Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy, FAPA, Warszawa 2003.
 12. Turlejska H., Pelzner U., Konecka-Matyjek E., Wiśniewska K., Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, FAPA, Warszawa 2003.
 13. Turlejska H., Pelzner U., Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierujących zakładem, FAPA, Warszawa 2003.
 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1408.
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. 2001 , nr 63, poz. 634, z późno zm.; Dz.U. 2003, nr 208, poz. 2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu