BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełka Wanda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce
Characterization of Fermented Milk Beverages in the EU and in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 149-160, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Badanie jakości, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Przemysł mleczarski, Rynek przetworów mlecznych
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Quality research, Food research, Food quality, Dairy industry, Dairy market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spośród szerokiego asortymentu artykułów spożywczych bogatych w substancje odżywcze, na szczególną uwagę zasługują mleczne napoje fermentowane. Fermentowane produkty mleczne wzmacniają i pobudzają układ odpornościowy człowieka, degradują i rozkładają związki rakotwórcze. Stanowią ważny element zapobiegający osteoporozie i leczący ją, a dzięki dużej zawartości peptydów czynnościowych oddziaływują leczniczo na układ sercowo-naczyniowy i przewód pokarmowy. W artykule omówiono klasyfikację i podział mlecznych napojów fermentowanych oraz ich rynek w Polsce i Unii Europejskiej.

Among the wide assortment of food products rich in nutrients fermented milk beverages are especially worthy of notice. These products are appreciated all over the world and they are included in every modern diet. The favourable action of fermented milk beverages on our health is connected with the nutritive and physiological values of these products as well as with therapeutic and preventive properties. As compared with milk fermented beverages are characterized by higher protein and fat availability and higher levels of certain vitamins. Both in Poland and in the EU countries among the most popular fermented milk beverages are such products as yoghurt, kefir and acidophilous milk However in the EU countries the assortment of these products is much wider especially as regards new generation yoghurts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. FAO/WHO Codex Alimentarius Commision Annex Proposed Draft Standard for Fermented Milks (AU) CL 1997 - MMP, November, 1997.
 2. FIL/IDF, Commision D-Legislation, Standards of Identity Terminology Fermented Milk Products, Doc. 316, 1997.
 3. Fuller R., Probiotics in Man and Animals, "Journal Application Bacteriology" 1989, vol. 66.
 4. Hoier E., Zastosowanie probiotycznych szczepionek w produktach mleczarskich, "Przegląd Mleczarski" 1993, nr 7.
 5. Holzapfel W.H., Haberer P., Snel J., Schilinger U., Efect of Fructooligosaccharides an Intestinol Flora and Human Health. Bifidobacterie, "Microflora" 1986, nr 3.
 6. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji: Badanie oczekiwań i preferencji konsumentów produktów mlecznych przeprowadzone w końcu 1998 r., "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 3.
 7. Jakubczyk E., Kosikowska M., Jakość mlecznych napojów fermentowanych pochodzących z niektórych krajów Unii Europejskiej, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 6.
 8. Jędrzejczak H., Hoffmann M., Mleko na zdrowie, "Przegląd Gastronomiczny" 1999, nr 5.
 9. Jurczak M.E., Mleko - produkcja, badanie, przerób, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 10. Kafel S., Jogurty na zdrowie, "Przegląd Gastronomiczny" 1998, nr 6.
 11. Kosikowska M., Gaweł J., Nazewnictwo napojów mlecznych fermentowanych prezentowanych na VI Targach Mleczarskich Mleko-Expo' 1997, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 1.
 12. Kosikowska M., Jakubczyk E., Napoje mleczne - napoje z udziałem tradycyjnych i nowych mikroorganizmów, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 8.
 13. Kosikowska M., Jakubczyk E., Nowa generacja mlecznych produktów fermentowanych z udziałem probiotyków i prebiotyków, produkty synbiotyczne, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 12.
 14. Kukuła E., Jakość mikrobiologiczna mleka spożywczego dostępnego na rynku rzeszowskim [w:] Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Materiały konferencji naukowej, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 1998, z. 53, nr 329.
 15. Kuśmierczyk K., Konsumenci produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 3.
 16. Libudzisz Z., Mikroflora jelitowa a nowe generacje mlecznych napojów fermentowanych, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1999, Suplement, nr 26.
 17. Libudzisz Z., Walczak P., Bardowski J., Bakterie fermentacji mlekowej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 18. Marshall V.M., Flavour Development in Fermented Milks, "Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk", eds F.L. Davies, B.A. Law, El Sevier Applied Science London, 1984, vol. 15.
 19. Obrusiewicz T., Mleczarstwo, WSiP, Warszawa 1993.
 20. Obrusiewicz T., Technologia mleczarstwa, WSiP, Warszawa 1994.
 21. Oligosaccharides and Prebiotic Bacteria, Bulletin IDF, 1995.
 22. Pieczonka W., Mleko i przetwory mleczne. Standaryzacja jakości i metody badań, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 1995.
 23. Pieczonka W., Towaroznawstwo mleka, Wydawnictwo AR w Krakowie, Rzeszów 1999.
 24. Pieczonka W., Znamirowska A, Przetwórstwo mleka, Wydawnictwo AR w Krakowie, Rzeszów 2000.
 25. Pijanowski E., Zarys chemii i technologii mleczarstwa, t. I, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980.
 26. PN-A-86061:2002. Mleko i przetwory mleczne. Mleko fermentowane.
 27. Porównawczy test jogurtów wykonany przez Konsumencki Instytut Jakości, http://wwwjogurt.com.pl/ index.htm, 25.11.2003.
 28. Renard AC., Revue Laitiere Francaise, 1998.
 29. Renner E., Renz-Schauen A, Nutrition Composition Tabels of Milk and Dairy Products, Giessen 1992.
 30. Reuter G., Present and Future of Probiotics in Germany and in Central Europe, "Bioscience Microflora" 1997, vol. 16.
 31. Warsewicz-Górska H., Konsument na rynku napojów mlecznych bio, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 5.
 32. Warsewicz-Górska H., Świątkowska M., Krajewski K., Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku jogurtów w Polsce, "Przegląd Mleczarski" 1999, nr 5.
 33. Ziajka S., Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu