BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Natura powierzchni węgla aktywnego utlenianego w fazie gazowej
The Nature of Active Carbon Surface Oxidized in the Gaseous Phase
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 689, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Kinetyka chemiczna, Badanie żywności, Olej jadalny, Olej smażalniczy, Olej rzepakowy, Oczyszczanie zużytych olejów
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Chemical kinetics, Food research, Edible oil, Cooking oil, Canola oil, Purification of waste oils
Uwagi
summ.
Abstrakt
Utlenianie powierzchni węgla aktywnego w fazie gazowej jest wygodną i uniwersalną metodą otrzymywania preparatów węglowych o dobrze zdefiniowanej strukturze powierzchniowej tlenowych grup funkcyjnych. Ilość tlenu wprowadzonego na powierzchnię węgla jest wprawdzie niższa w porównaniu z utlenianiem w fazie ciekłej, można jednak uzyskać węgle zarówno o charakterze kwasowym, jak i zasadowym. Powierzchnia utlenionego węgla nie jest przy tym zanieczyszczona ubocznymi produktami reakcji, gdyż w trakcie procesu ulegają one desorpcji. Uzyskiwany preparat węglowy nie musi być poddawany żmudnemu zwykle procesowi oczyszczania i natychmiast po ostudzeniu nadaje się do użycia zgodnie ze swym przeznaczeniem.

The methods aiming to increase the amount of oxygen chemically bonded to the surface of carbon materials can be divided into gaseous phase oxidation processes (then, such gases as oxygen, ozone, nitric oxides are the oxidizers) and liquid phase oxidation processes (in that case aqueous solutions of inorganic substances, mainly acids, salts or bases, are used). The research work included the modification of the surface of type N active carbon by removing ash with acids (HO and HF) and carbonization at 700°C; then it was oxidized with oxygen mixtures (10% and 21%) at 350-400°C in the fluidized bed. The amount and type of the surface oxygen groups were determined on the basis of water adsorption isotherms, thermogravimetric analysis and potentiometric titration. The method of oxidizing the surface of active carbon using the gas mixtures containing oxygen makes it possible to obtain samples with varied content or oxygen functional groups, both acidic and basic in character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adsorpcja jonów na węglu aktywnym, H. Jankowska, A. Świątkowski, L. Starostin, J. Ławrinienko-Omiecynska, PWN, Warszawa 1991.
 2. Buczek B., Ocena charakteru powierzchni utlenianianych porowatych materiałów węglowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003.
 3. Buczek B., Grzybek T., Żmuda A., Nowy materiał katalityczny do oczyszczania gazów odlotowych, "Karbo-Energia-Ekologia" 1997, nr 3.
 4. Chiang H.L., Huang C.P., Chiang Pc., The, Surface Characteristics of Activated Carbon as Affected by Ozone and Alkaline Treatment, "Chemosphere" 2002, vol. 47.
 5. The Determination of Surface Changes in Active Carbons by Potentiometric Titration and Water Vapour Adsorption, T.J. Bandosz, B. Buczek, T. Grzybek, J. Jagiełło, "Fuel" 1997, vol. 76.
 6. Dubinin M.M., Adsorption Properties and Microporous Structures of Carbonaceous Adsorbent, "Carbon" 1987, vol. 25.
 7. Dubinin M.M., Water Vapour Adsorption and the Microporous Structures of Carbonaceous Adsorbent, "Carbon" 1980, vol. 18.
 8. Effect of Ozone Treatment on Surface Properties of Activated Carbon, H. Valdes, M. Sanchez-Polo, J. Rivera-Utrilla, C.A. Zaror, "Langmuir" 2002, vol. 18.
 9. Grzybek T., The Determination of Oxygen-containing Groups on the Surface of Carbonaceous Materials by XPS and H20 Adsorption Methods, "Polish Journal of Chemistry" 1994, vol. 68.
 10. Jagiełło J., Stable Numerical Solution the Adsorption Integral Equation Using Splines, "Langmuir" 1994, vol. 10.
 11. Kortum G., Vogel W., Andrusow K., Dissociation Constants of Acids in Aqueous Solutions, Butterworth, London 1961.
 12. Lasoń M., Żyła M., Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metodą mikrobiuretek, "Chemia Analityczna" 1963, nr 8.
 13. Modyfikacja struktury adsorbentu mineralno-węglowego w warstwie fluidalnej, B. Buczek, A. Czapliński, L. Czepirski, M. Rutkowski, "Nafta" 1980, nr 36.
 14. Reaction of NO with Carbonaceous Materials, J. Yang, G. Mestl, D. Herein, R. Schlogl, J. Find, "Carbon" 2000, vol. 39.
 15. Rozwadowski M., Siedlewski J., Wpływ tlenków powierzchniowych węgli aktywnych na sorpcję NR?, "Chemia Stosowana" 1972, nr 16.
 16. Siedlewski J., Śmigiel W., Zastosowanie analizy termograwimetrycznej w badaniach charakteru chemicznego powierzchni węgli aktywowanych, "Chemia Stosowana" 1976, vol. 20.
 17. A Study of Carbonaceous Char Oxidation in Air by Semi-quantitative FTIR Spectroscopy, A. Koch, A. Krztoń, G. Finqueneisel, O. Heintz, J.Y. Weber, T Zimny, "Fuel" 1998, vol. 77.
 18. Zawadzki J., Badania powierzchniowych grup funkcyjnych węgli metodą spektroskopii w podczerwieni, "Chemia Stosowana" 1979, nr 23.
 19. Zawadzki.J., Infrared Spectroscopy in Surface Chemistry of Carbons [w:] Chemistry and Physics of Carbon, PA. Thrower (ed.), vol. 21, New York, Dekker 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu