BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziak Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Formy reklamowe w Internecie
Forms of Advertising on the internet
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 677, s. 145-157, bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Internet, Formy reklamy, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Advertising, Internet, Advertising forms, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę uszeregowania form reklamowych pod względem podobieństwa i wykorzystywanych aplikacji internetowych.

This article is an attempt to classify and describe the wide range of tools available on the Internet to advertise goods, services and websites. In this research, the author considers the entire spectrum of Internet advertising commonly used and sold to interested third parties as advertising products. The author does not consider informational presence in the form of websites, non--advertising tools used to influence the number of visitors to a website or domain address, or registration in search engines and catalogues, etc. The author identifies the difficulties in properly classifying forms of Internet advertising and describes the standard requirements for various forms of Internet advertising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunn D., Warning! Unsolicited Internet Ad Coming Your Way!, Part 2, http://www.clickz.com/affjrikt/ aff_mkt/article.php/995751, 22 marca 2002 r.
 2. First Banner, http://www.bannertips.com/firstbanner.shtml, 12 lutego 2001 r.
 3. Godin S., Permission Marketing, Simon & Schuster, New York 1999.
 4. Hallerman D., Mind-Share over Matter: Interstitials, Pop-Ups and Pop-Unders, http.V/www.emarketer.com/analysis/marketing/20020220_mark.html, 22 lutego 2002 r.
 5. Information on X10 Advertising, http://www.xlO.com/xlOads.htm, 12 grudnia 2001 r.
 6. Konikowski J., Sprzedawanie przez e-mail, „Internet - Magazyn użytkowników sieci Internet" 2000, nr 12.
 7. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group UK, wydanie polskie: PWN, Warszawa 1989.
 8. Marcus B., Israeli Online Ads for Nokia Phones, http.7/www.digitrends.net/mna/index_16458.html, 4 marca 2002 r.
 9. Nowość- SkyScmll, http://www.adnet.pl/news.pl?id=82, 4 marca 2002 r.
 10. Nowotarska-Romaniak B., Formy reklamy internetowej [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod red. E. Zeman-Miszewskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 11. OSDN Advertising Specifications, http://www.osdn.com/advertise/ad_specs.html, 12 grudnia 2001 r.
 12. Permission Marketing - Definition, Information, Sites, Articles, http://www.marketingterms.com/dictio-nary/permission_marketing/, 12 lipca 2001 r.
 13. Pieper K., Interstitial Advertising. Insights into Effective Implementation. Intelligence Report, http://www.ke-ithpieper.com/paythepieper/writing/INTERSTITIALV2.PDF, 10 października 2001 r.
 14. Pop-under-A SearchWebManagement Definition, http://searchwebmanagement.techtarget.com/sDe-finition/0,,sid27_gci770425,00.html, 22 lutego 2002 r.
 15. Strangelove M., How to Advertise on the Internet: An Introduction to Internet-Facilitated Marketing and Advertising, Strangelove Internet Enterprises, Ottawa 1994.
 16. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 17. Wasyluk R., Woltering R., Interaktywna wysyłka, „Impact" 2002, nr 2.
 18. Webopedia - The Lycos Tech Glossary, http://webopedia.lycos.eom/TERM/S/SUPERSTITIAL.html, 10 września 2001 r.
 19. Webopedia - The Lycos Tech Glossary, http://webopedia.lycos.eom/TERM/I/interstitial.html, 10 września 2001 r.
 20. Webopedia - The Lycos Tech Glossary, http://webopedia.lycos.eom/TERM/b/banner.html, l grudnia 2001 r.
 21. What is a TopLayer?, http://www.ad4ever.com/products/prod_toplayer.html, 4 marca 2002 r.
 22. Whatis?com Encyclopedia of Technology Terms, Que Publishing, Indianapolis 2002.
 23. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reengineering procesu marketingowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrociaw 2000.
 24. Zakon R., Hobbes Internet Timeline, http://www.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html, 22 stycznia 2002 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu