BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa)
Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 681, s. 15-28
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Użytkowanie ziemi, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Spatial economy, Land use, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny zmian użytkowania ziemi. Problem omówiono w kontekście jednego z mierników zastosowanego do oceny zmian w zakresie wyposażenia usługowego miast i gmin byłego Makroregionu Południowo-Wschodniego.

The goal of this article is to evaluate land use changes in three former tax districts of kraków located in different urban zones – central, outskirts, and suburban. A gauge used to evaluate changes in service equipment of the city and larger South-east herein employed to examine the issue of land use changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borysiuk W., Próba kwantyfikacji stopnia zmian struktury produkcji polskiego przemysłu w okresie 1950-1970, „Gospodarka Planowa" 1973, nr 5, s. 312-315.
 2. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14, Prace IG UJ, z. 36, Kraków 1966.
 3. Bromek K., Zarys historycznego i terytorialnego rozwoju Krakowa, Folia Geographica, Series: Geographica--Oeconomica, 1975, t. 8, s. 15-35).
 4. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia, KPZK, PAN, t. 46, PWN, Warszawa 1974.
 5. Kudłacz T., Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 97, Kraków 1991, s. 137-141.
 6. Luchter B., Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 645, Kraków 2004, s. 83-102.
 7. Luchter B., Badanie procesu przemian użytkowania ziemi za pomocą współczynnika zbieżności (podobieństwa) struktur, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, t. 23, Kraków 1991,s. 31-46.
 8. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktor¬ska, AE w Krakowie, maszynopis, Kraków 1987.
 9. Luchter B., Kudłacz T., Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 326, Kraków 1991, s. 55-72.
 10. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, z. 2-3, Kraków 1990.
 11. Luchter B., Skrzypek J., Modelowanie struktury przestrzennej użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 296, Kraków 1989, s. 83-96.
 12. Luchter B., Skrzypek J., Zastosowanie modelu logistycznego do badania przestrzennej struktury użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (na przykładzie Krakowa), Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, t. 21, Kraków 1988, s. 92-106.
 13. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w sferze zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 617, Kraków 2003, s. 177-191.
 14. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględ¬nieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, Kraków 1997, s. 121-134).
 15. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588, Kraków 2002, s. 129-141.
 16. Mydeł R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 17. Otwarcie nowej estakady [w:] Z Krakowa, „Krakowski Rynek Nieruchomości” 2003, nr 23, s. 48.
 18. Po pierwsze komunikacja, „Krakowski Rynek Nieruchomości” 2002, nr 10, s. 47.
 19. Prawelska-Skrzypek G., System użytkowania przestrzeni miejskiej Rzeszowa, Wyd. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1985.
 20. Szymla Z., Problemy roz¬woju przestrzennych struktur przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna Monografie, nr 40, Kraków 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu