BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Informacyjne wspomaganie benchmarkingu
Information - Aided Benchmarking
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 534, s. 81-89, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Informacja dla potrzeb zarządzania, Proces uczenia się, Doskonalenie organizacji, Strategia zarządzania, Benchmarking
Information for management needs, Learning process, Organisation improving, Management strategy, Benchmarking
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano rolę informacji w realizacji metodologii benchmarkingu. Przedstawiono źródła i metody gromadzenia informacji niezbędnych przy stosowaniu omawianej metody. Zaprezentowano i przedyskutowano koncepcje dostosowania gromadzenia informacji do indywidualnego stanu metodologii i rodzajów benchmarkingu.

In the paper the role of information in the realization of the benchmarking mathodology is presented. The sources and methods of collecting the information needed when using the benchmarking are shown. The conception of how to adjust the sources and methods of collecting information to the individual stages of the methodology and types of benchmarking is presented and discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking - czyli uczenie się od innych [1994], "Zarządzanie na Świecie", nr 7-8.
 2. Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji [1996], J. Czekaj, D. Dziedzic, T. Kafel, Z. Martyniak, "Organizacja i Kierowanie" , nr 1.
 3. Camp R.C. [1993], A Bible for Benchmarking, by Xerox, "Financial Executive" July/August, nr 4.
 4. Catnp R.C. [1992], Learning from Best Leads to Superior Performance, "Journal of Business Strategy", nr 4.
 5. Czekaj J. [1995], Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 6. Davis T.R.V., Patrick M.S. [1993], Benchmarking at the SunHealth Alliance, "Planning Review", nr 12.
 7. George S., Weimerskirch A. [1994], Total quality Management, Strategies and Techniques Proven at Today's Most Successfull Companies, J. Wiley & Sons, New York.
 8. Horvath P., Herter R.N. [1992], Benchmarking. Vergleich mit dem Besten der Besten, "Controling", Heft 1, Januar/Februar.
 9. Karlof B., Ostblom S. [1995], Benchmarking - Równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 10. Langner H. [1994], "Benchmarking" istmehr ais der bekannte Vergleich mit der Konkurenz, "Marketing journal", nr 1.
 11. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 12. Pieske R. [1994], "Benchmarking": dasLemen von anderen und seine Begrenzungen, "IO Management Zeitschrift", nr 6.
 13. Strategor [1995], Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 14. The Malcolm Baldrige National Quality Award: 1991 Aplikation Guidelines [1991], National Instytute of Standards and Technology, Geithersburg.
 15. Wójcik K. [1995], Benchmarking - najlepsze przedsiębiorstwa punktem orientacyjnym dla pozostałych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu