BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych
Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 535, s. 55-65, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Zasoby niematerialne, Wycena przedsiębiorstwa, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Amortyzacja
Intangible asset, Intangible assets, Enterprise valuation, Accounting in enterprise, Amortization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na istotę i klasyfikację wartości niematerialnych i prawnych. Przeprowadzona charakterystyka podkreśla ich wzrastające znaczenie w działalności jednostek gospodarczych. Aktywa "nieuchwytne", wartości niematerialne i prawne trudno określić, dlatego wymagają prowadzenia prac naukowo-badawczych i dalszego doskonalenia praktyki rachunkowości w tym zakresie.

Intangible and legal assets are not easy to identify and measure both in the theory and practice of accounting in businesses. The intangibility of these assets may lead to a situation in which the existing non-material and legal entitlement are not recognized in financial reports or that fictitious entitlement are recognized of which a common example may be an intentional inclusion of the subjectively priced entitlement in the form of know how. Also, there are a lot of irregularities concerning the determination of the initial value and the redemption and depreciation of the discussed assets. Hence, in the present article, an attempt is made at carrying out an adequate analysis and ordering notions and legal requirements in the area of recognition and valuation of intangible and legal assets. The analysis has enabled an identification of the causes of the existing irregularities and set directions of improvements of accounting theory and practice in the period under discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o określonych formach prawnych (78/660/EWG).
 2. Accounting Standards 1994/1995 - the full texts of all UK exposure drafts and accounting standards extant at 30 April 1994, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
 3. Fedak Z., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, "Rachunkowość", Zeszyt Specjalny. Zamknięcie roku 1996.
 4. Ignatowski R., Czym jest wartość firmy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992, nr 21.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, Dz.U. nr 6, poz. 35; nr 14, poz. 78.
 6. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 7. Smith J.M., Skousen K.F., Intermediate Accounting, South-Western Publ. Co., Cincinati, Ohio 1987.
 8. Szubiakowski M., Koncesje, zezwolenia, ewidencja, "Firma" 1990, nr 12.
 9. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U. nr 30 z 1991 r., poz. 127.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U. nr 79, poz. 464.
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze, Dz.U. nr 30, poz. 210 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz. 211.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 14. Waśniewski R., Własność a użytkowanie wieczyste, "Rzeczpospolita" 1995, nr 127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu