BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Różnice i podobieństwa między wybranymi systemami rachunkowości w świecie
Differences and Similarities between the Selected Accounting Systems in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 535, s. 93-102, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Teoria rachunkowości, Informacyjna funkcja rachunkowości
Accounting, Accounting history, Accounting theory, Information function of accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawia opis wybranych systemów rachunkowości, a także przedstawia sposoby ich podziału, prezentując klasyfikację G. Muller`a i C. Nobes`a. Prezentuje także podobieństwa i różnice anglosaskiego i kontynentalnego modelu rachunkowości. Na podstawie opisu wybranych przykładów autor stwierdza, że stopień zróżnicowania systemów rachunkowości jest na tyle duży, że nie wydaje się możliwe doprowadzenie do standaryzacji rachunkowości w aspekcie międzynarodowym.

In the article the author presents some main factors generating differences between the major accounting systems in the world such as the AngloSaxon and Continental models of accounting among others. The main determinants that bring about the differences are: different legal systems (legal code and common law), historical factors and closely linked to them political factors as well as the extent of economic development of particular countries. In the article the author presents his own conception of classification of various accounting systems and contrasts them with the generally recognized classifications of G. Muller and C. Nobe. The author describes briefly the accounting systems in the UK and USA, the main representatives of the AngloSaxon model and, on the example of France and Germany, the continental model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duffy D., The Wooing of American Investors, "The Wall Street Journal", 15 lutego 1994.
  2. Muller G., Gernau H., Meek G., Accounting An International Perspective, Irwin, Chicago 1997.
  3. Nobes C., Parker R., Comparative International Accounting, New York 1991.
  4. Surdykowska S., Niektóre kontrowersje wokół ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Warszawa 1997.
  5. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
  6. Świderska G., Ferris A., Rachunkowość: An Accounting Handbook, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu