BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrian Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Założenia i rozwój techniki portfelowej Bostońskiej Grupy Konsultingowej
Assumptions and Development of the Boston Consulting Group's Portfolio Technique
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 538, s. 67-89, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Metody portfelowe, Macierz BCG (Boston Consulting Group), Przepływy pieniężne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Portfolio methods, Growth-Share Matrix, Cash flows, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule naszkicowano metodologiczne założenia, które są bazą analizy portfelowej wymyślonej przez Boston Consulting Group (BCG). Opisano zmiany techniczne i zmiany interpretacyjne, które mają miejsce w różnych stopniach jej rozwoju. Zaprezentowany materiał powinien ułatwić lepsze zrozumienie istoty techniki portfelowej, która jest często wspominana w literaturze, ale rzadko wyjaśniana.

The article briefly outlines the methodological assumptions that are the basis of the portfolio analysis devised by the Boston Consulting Group. The technical changes and changes in interpretation that took place at the various stages in its development are described. The presented material should facilitate a better understanding of the essence of this portfolio technique, which is frequently mentioned in the literature, but rarely explained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F., Hammond J.S., Strategic Market Planning. Problems and Analytical Approaches, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 2. Aquilar F.J., The Mead Corporation: Strategic Planning, Boston Harvard Business School, Case 0-379-070, za: P. McKiernan, Strategies of Growth. Maturity, Recovery and Internalization, Routledge, London 1992.
 3. Catry B., Chevalier M., Strategic Share and the Product Life Cycle, "Journal of Marketing", October 1974, vol. 38, nr 4.
 4. Claycamp H J., Wind Y., Planning Product Line Strategy: A Matrix Approach, "Journal of Marketing", January 1976, vol. 40, nr 1.
 5. Day G.S., Diagnosing the Product Portfolio, "Journal of Marketing", April 1977, vol. 41, nr 2.
 6. Dunst K.M., Portfolio Management. Konzeption für die strategische Unternehmensplanung. Walter de Gruyter, Berlin-New York 1979.
 7. Fopp L., Mitarbeiter - Portfolio: Mehr als nur eine Gedankenspielelerei, "Personal", December 1982, nr 8.
 8. Gacek-Bielec J., Nogalski B., Rybicki J., Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka. TNOiK, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 9. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 1994.
 10. Hamper R.J., Baugh L.S., Strategic Market Planning, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois 1990.
 11. Hatten K.J., Hatten M.L., Effective Strategie Management. Analysis and Action, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988.
 12. Henderson B.D., The Experience Curve Reviewed, Perspectives on Experience, Boston Consulting Group, Boston 1973.
 13. Hedley B., Strategy and the Business Portfolio, Long Range Planning, February 1977, vol 10, nr 1.
 14. Kleine-Doepke R., Podstawy zarządzania, C.H. BECK, Warszawa 1995.
 15. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 16. Kroll M.J., Pringle C.D., Wright P., Strategic Management. Text and Cases, Allyn and Bacon, Boston 1992.
 17. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 18. Marketing. Jak to się robi, R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Wożniczka, Ossolineum. Wroclaw 1992.
 19. Mead's Technique to Sort Out the Losers, "Business Week", 11 March 1972.
 20. Morrison A., Wensley R., Boxing Up or Boxed-In?: A Short History of the Boston Consulting Group Share Growth Matrix, "Journal of Marketing Management" 1991.
 21. Moose S.O., Zakon A., Divestat, Cleaning Up Your Portfolio, European Business, Autumn 1971.
 22. Otte M., Marketing, Spółka "Gratis", Wroclaw 1991.
 23. Stoff W.D., Moderne Analyse: Den Konkurrenz-Code knacken, Absatzwirtschaft, Sonderausgabe 1978, nr 10.
 24. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 25. Subhash C.J., Marketing Planning & Strategy, Sout Western Publ. Co., Ohio 1993.
 26. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1992.
 27. Szyperski N., Winand U., Strategisches Portfolio-Management: Konzept und Instrumentarium, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, vol. 30, Kontaktstudium 1978.
 28. Zakon A., Growth and Financial Strategies, The Boston Consulting Group, Boston 1968 za: Hax A.C., Majluf N.S., Strategic Management: An Integrative Perspective, Englewood Cliffs, Prentice Hall International Inc., New York 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu