BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczukiewicz Piotr (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zysk ekonomiczny na tle wielorakich celów działania przedsiębiorstwa
Economic Profit in the Light of a Firm's Multifarious Goals
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 555, s. 39-53
Słowa kluczowe
Zysk w działalności gospodarczej, Kapitał przedsiębiorstwa, Inwestycje kapitałowe, Koszty działalności gospodarczej, Ryzyko zysku
Profit on business activities, Business capital, Capital investments, Economic activities costs, Risk of profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zysk jest przeważnie uznawany za główny motyw działania przedsiębiorstwa. Ponieważ pojęcie zysku nie jest jednoznaczne, autor proponuje wprowadzenie pojęcia zysku ekonomicznego, jako miernika działalności firmy. Zanalizowane zostały główne czynniki determinujące wartość zysku ekonomicznego. Podkreślono fakt istnienia innych poza zyskiem, alternatywnych celów działania przedsiębiorstwa.

The profit motive is often seen as the fundamental motor of economic activity in market economies. Yet this claim has also led to much debate and controversy. Differing standpoints as to what profit really is have precipitated debate on the methods of determining the value of profit in a given enterprise. In this article, the author presents a procedure for calculating the value of profit on the basis of, among others, the firm's annual financial report. The author characterises situations in which the possibility of generating profit emerges. Issues connected with the sources of profit, its role in the economy, and ways to maximise it, still need to be addressed further. The article presents the arguments for and against the claim that profit maximisation is the primary aim of enterprises. As it turns out, the process of determining a firm's goals and the process of decision-making involve a high degree of bargaining and compromise between the various centres of power within the enterprise. Their result can greatly differ from firm to firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., A. Jaki, Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. TNOiK, Warszawa-Kraków 1997.
 2. Boulding K.E., A Reconstruction of Economics, John Wiley & Sons, New York 1950.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey 1994.
 4. Cyert R., J. March, Behaviour Theory of the Firm, Prentice Hall, New York 1963.
 5. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1996.
 6. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
 7. Galbraith J.K., The New Industrial State, Houghton Mifflin, Boston 1967.
 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa 1996.
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 10. Gruszecki T., Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku, "Ekonomista" 1994, nr 5.
 11. Lanzilotti R.F., Pricing Objectives in Large Companies, "American Economic Review", 1958, nr 5.
 12. Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 14. Simon H., Działanie administracji, PWE, Warszawa 1976.
 15. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu