BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje
A Foreign Direct Investment Strategy for International Corporations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 555, s. 5-17
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe, Strategia inwestycyjna, Czynniki produkcji
Foreign investment, Direct investments, International corporation, Investment strategy, Production factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy motywów podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) przez przedsiębiorstwo, wynikających z wybranej strategii. Zanalizowano determinanty mające wpływ na wybór i realizację strategii: wielkość rynku i perspektywy jego rozwoju, polityczną i ekonomiczna stabilizację, ceny czynników wytwórczych oraz klimat inwestycyjny. Na planowanie ZIB dodatkowy wpływ ma: rodzaj branży, położenie geograficzne kraju goszczącego i doświadczenia przedsiębiorstwa nabyte w trakcie dokonywania zagranicznych inwestycji.

The article presents a set of determinants for firms choosing a investment strategy abroad. The choice of a vertical or horizontal strategy depends on the nature of the investment to be undertaken (whether it is demand- or cost-oriented) and on the economic and political climate in the host country with regard to foreign investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adebahr H., Auslandraktivitäten deutscher Unternehmen - Chancen der Zukunftssicherung, Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln 1980.
 2. Battat J., Shen X., Frank I., Suppliers to Multinationals: Linkage Programs to Strenghten Local Companies in Developing Countries, FIAS Occasional Paper 1996, nr 6.
 3. Brainard S.L., An Empirical Assessment of the. Proximity - Concentration Trade - off Between Multinational Sales and Trade, NBER, "Working Paper" nr 4580.
 4. Coyne E.I., An Articulated Approaach to Developing Country FDI - Attraction Research, School of Business and Entrepreneurship, Florida 1994.
 5. Determinants of FDI Preferences of MNEs, R. Rolfe, D. Ricks, M. Pointer, M. McConthy, "Journal of International Business Studies" 1993, nr 24.
 6. Frey M.I., Foreign Direct Investment in a Macro- economic Framework: Finance, Efficiency, Incenties and Distortions, World Bank, "Working Lecraw D., Factors Influencing FDI in LDCs, [w:] Multinational Enterprises and Developing Countries, J. Clegg, P. Buckley eds., MacMillan Press, London 1990.
 7. Levis M., Does Political Instability in Developing Countries Affect Foreign Investment Flow? An Empirical Examination, "Management International Review" 1979, nr 19.
 8. Lucas R., On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, World Development 1993, nr 21.
 9. Lunn J.L., Determinants of US Direct Investment in the EEC, "European Economic Review" 1980, vol. 13.
 10. Markusen J.R., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspektives" 1995, vol. 9.
 11. Michalet Ch.A., Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment, FIAS Occasional Paper, 1997, nr 10.
 12. Moore M., Determinants of German Manufacturing Direct Investment: 1980-I98S Weltwirtschaftliches Archiv, 1993, vol. 129.
 13. Nigh D., The Effect of Political Events on US Direct Foreign Investment: A Pooled Time-Series Cross-Sectional Analysis, "Journal of International Business Studies" 1985, nr 16.
 14. Paper", nr 1141.
 15. Porter M.E., Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, 1986.
 16. Private Foreign Investment in Development, G.L. Reuber, H. Crookell, M. Emmerson, G. Gallais-Hamonno, Oxford Clarendon Press 1973.
 17. Przybylska K., Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista" 1998, nr 6.
 18. Przybylska K., Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 1.
 19. Shor B., Nations in Transit 1997 - Freedom House Ranking, Transition. The Newsletter About Reforming Economies, "The World Bank" 1997, vol. 8, nr 3.
 20. Singh H., Jun K.W., Some New on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, The World Bank, International Economics Department, Washington D.C. 1996.
 21. Torrisi C.R., The Determinants of Direct Foreign Investment in a Small LDC, "Journal of Development" 1985, nr 80.
 22. Wheeler D., Mody A., International Investment Location Decisions, The Case of US Firms, "Journal of International Economics" 1992, nr 33.
 23. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu