BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawicki Marcin (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Organizacyjne i finansowe aspekty tworzenia miejskich stref usług publicznych - implikacje dla reformy powiatowej
The Organisation and Financial Aspects of Creating Public Service City Zones: Implications for Powiat Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 539, s. 47-61
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Struktura przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Plan finansowy, Powiat
Public services, Structure of company, Financial analysis, Financial plan, County
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje różne etapy tworzenia miejskich stref usług publicznych i przedstawia rolę, jaką odegrały poszczególne instytucje w kolejnych etapach. Autor pokazuje rozmaite analogie pomiędzy różnymi aspektami tworzenia stref i prawdopodobnego sposobu, w jaki będą ustanawiane powiaty. W artykule komentowane są dwa obszary, organizacyjny i finansowy, analizowane przez grupę z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, która ma bezpośredni udział w tworzeniu miejskiej strefy usług publicznych.

The prospect of territorial reform in Poland suggests the need to search for optimal systemic arrangements as regards the functioning of future administrative structures. The main aim of this article is to emphasise that the experiences connected with the creation and functioning of public service city zones may prove to be very helpful in creating models for the construction of new systemic arrangements. The article comments on two areas - organisational and financial issues - analysed by a team from the Małopolska School of Public Administration that perticipated directly in the creation of public service city zones. The article Presents the various stages involved in the creation of public service city zones and describes the role played by various institutions at each stage. It points to several analogies between the various aspects of creating zones and probable way in which powiats will be established. The financial part of the article presents the most important financial figures for the 16 analysed public service city zones, and draws a number of conclusions based on this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński A., Od Inicjatywy Sądeckiej do Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych [w:] Sądeckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych. Droga do powiatu? pod red. J. Hausnera i S. Mazura. Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
  2. Kulesza M., Prawne problemy funkcjonowania miejskiej strefy usług publicznych, Zeszyt Seminaryjny nr 3, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1997.
  3. Mazur S., Zawicki M., Konsorcjum Wspierające Tworzenie Miejskich Stref Usług Publicznych, "Wspólnota", 25 października 1997.
  4. Raport z analizy materiałów dotyczących funkcjonowania Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych, pod red. E. Bończak-Kucharczyk, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, 1997.
  5. Wójcik M., Kołdras S., Plan finansowy Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996, maszynopis.
  6. Wójcik M., Władyka A., Zawicki M., Dotacja celowa dla Polkowickiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych, Polkowice-Kraków 1997, maszynopis.
  7. Wójcik M., Zawicki M., Władyka A., Projekt dotacji celowej dla Mikołowskiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mikołów-Kraków 1997, maszynopis.
  8. Zawicki M., Perspektywy miejskich stref usług publicznych w Polsce, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997, maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu