BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych
Essence and Classification of Financial Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 674, s. 15-31, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne
Financial accounting, Financial instruments, Derivatives
Uwagi
summ.
Abstrakt
W związku z dynamicznym rozwojem rynków finansowych nastąpiły zmiany dotychczasowych i powstawanie nowych instrumentów finansowych oraz zwiększenie zakresu ich wykorzystywania w działalności jednostek gospodarczych. W opracowaniu omówiono pojęcie instrumentów finansowych, a także przedstawiono ich klasyfikację wg różnych kryteriów.

Financial Instruments arę difficult to diagnose and measure both in theory and in the accounting practice of companies. The increasingly extensive scope of their use and impact on the asset and financial situation of businesses creates threats resulting from the improper recognition, valuation, recording and presentation of financial Instruments in financial slatements. A problem of key importance in this regard is the use of the complex lerminology of financial Instruments in accordance with their economic content. To this end, in this article the author attempts to clarify the essence and present the complex classification of financial instruments. This enables the author to define unequivocally the relationships among the numerous balance sheet values and the potential to use various classifications in accounting practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 2. Grawford G., Sen B., Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowana decyzji finansowych Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 3. Higgins R.C., Analysis for Financial Management, IRWIN, Inc., Illionois 1989.
 4. MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych, International Financial Reporting Standards 2004, IASB, Londyn 2004.
 5. MSR 7, Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, International Financial Reporting Standards 2004, IASB, Londyn 2004.
 6. MSR 32 (zaktualizowany w 2003 r. i zmieniony w 2004 r.) Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja, International Financial Reporting Standards 2004, IASB, Londyn 2004.
 7. MSR 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, International Financial Reporting Standards 2001, IASB, Londyn 2001.
 8. MSR 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, International Financial Reporting Standards 2004, IASB, Londyn 2004.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumen­tów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie v sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 31, poz. 266.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o nowelizacji ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu