BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Identyfikacja potencjału menedżerskiego
Identifying Managerial Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 567, s. 55-68, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Osobowość kierownika, Funkcje kierownicze, Kompetencje kierownicze
Managers in a enterprise, Manager personality, Managerial functions, Managerial competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono czynniki kreujące potencjał menedżerski. Autorka zwraca uwagę na podstawowe wyznaczniki takie jak: wiedza, osobowość, umiejętności, poziom motywacji. Umiejętność radzenia sobie z wymogami zmieniającego się otoczenia zależy od potencjału kwalifikacyjnego menedżera.

Two theses can be encoutered in studies on the nature of leadership. According to the first of these, such individuals as "born leaders" do exist, but they represent a small group. Leadership can and should be learnt. The second thesis inclines towards the argument that in principal there is no such thing as a "managerial personality", a "style of management", or "characteristic features of leadership". In the present article, which tends to support the first thesis, the author tries to describe those factors which form managerial potential. Attention is paid to its basic determinants, such as: knowledge, skill, personality, and motivation, which in a certain sense represent universal components of a manager's skills and capabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1987.
 2. Bohdziewicz P., Roszkowski W., Psychosocjologiczna problematyka zarządzania, Łódź 1988.
 3. Elementy zarządzania kadrą kierowniczą BPHS.A. Oddział w Kraków, pod redakcją A. Szałkowskiego, AE w Krakowie, Kraków 1993, maszynopis powielony.
 4. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1980.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 6. Mace M.L., Doskonalenie kadry kierowniczej w amerykańskich przedsiębiorstwach przemysłowych, PWN, Warszawa 1964.
 7. Mały słownik ekonomiczny, PWG, Warszawa 1992.
 8. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle psychologii i socjologii pracy, PWN, Warszawa 1976.
 9. Organ D.W., Bateman T.S., Organizational Behavior, IRWN Inc., Boston 1991.
 10. Patorski J., Wybrane aspekty doboru naczelnych kadr kierowniczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1981, nr 1.
 11. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, PSB, Kraków 1996.
 12. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 13. Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 14. Smoleński S., Umiejętności kierownicze, WWSM, Gdynia 1992.
 15. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 16. Walendzik K., Cechy kierownicze a skuteczne kierowanie, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu