BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałkowski Adam (Wydział Zarządzania), Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Personel w strategii rozwoju firmy
Personnel in a Firm's Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 567, s. 41-53, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie personelem, Teorie zarządzania personelem, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Company development strategy, Personnel management, Theories of personnel management, Strategic human resources management, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy próbują zidentyfikować kluczowe kwestie strategii zarządzania personelem. Głównym punktem odniesienia jest uznanie, że najważniejszym źródłem firmy jest jej personel. Pracownicy przedsiębiorstwa są osobami indywidualnymi, których zachowania są zdeterminowane przez aktualną sytuację w miejscu pracy i w domu.

In this article, the author tries to identify the key issues of personnel management strategy. The point of reference for these issues is the recognition that a firm's most important resource is its personnel. in such a strategy, it is necessary to assume that the employees of a firm individuals whose organisational behaviour is determined by their current situation both in the workplace and at home. Such behaviour has its context of social exchange. Its effectiveness remains closely dependent on cultural conditions, which are discussed in the final part the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariel D., Cultural Bariers to International Transactions, "Journal of General Management" 1990, nr 6.
 2. Birket-Smith K., Ścieżki kultury, WP, Warszawa 1974.
 3. Blau P., Exchange and Power in Social Life, John Wiley and Sons, New York 1964.
 4. Domański H., Merytokracja, hierarchia dochodów i dynamika mobilności. Polska na tle państw postkomunistycznych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1977, nr 10.
 5. Donnelly J., Gibson J., Ivancevich J., Fundamentals of Management, Plano, Texas 1987.
 6. Fiedler F., A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw Hill, New York 1967.
 7. Fry L.W., Smith D.A., Congruence, Contingency and Theory Building, "Academy of Management Review" 1987.
 8. Handy Ch., Understanding Organization, Penguin 1985.
 9. Hellriegel D., Slocum J.W., Woodman R.W., Organizational Behavior, West Publ. Co., New York 1989.
 10. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
 11. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, KiW, Warszawa 1969.
 12. Morgan, Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Peters T., Waterman R., In Search of Excellence. Lessons from America Best-Run Companies, New York 1982.
 14. Siek, Osobowość, ATK, Warszawa 1982, s. 21.
 15. Skinner B.F., The Behavior of Organizm, Appleton-Century-Crofts, New York 1938, Science and Human Behavior Macmillan, New York 1953.
 16. Skinner B.F., Beyond Freedom and Dignity, A.A. Knoff, New York 1971.
 17. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 18. Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, D.E. Schendel, Ch.W. Hofer (red.), Boston, 1978.
 19. Turner J., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 20. Tichy N.M., Fombrun Ch.J., Devanna M.A., Strategic Human Resource Management, "Sloan Management Review" 1982, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu