BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt-Nawara Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym
An Employee Evaluation System in a Medical Centre
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 679, s. 63-78, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Ocena pracowników, System ocen, Służba zdrowia, Placówki służby zdrowia
Personnel management, Employee appraisal, Assessment system, Health service, Medical facilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest przygotowanie propozycji procesu oceniania personelu publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania systemu ocen. W pracy omówiono istotę systemu ocen pracowniczych i zidentyfikowano przesłanki determinujące wprowadzenie tego systemu w ośrodku medycznym. Przedstawiono propozycję oceny pracowników, składającą się z następujących etapów: projektowania systemu ocen pracowniczych, implementacji i monitorowania.

The aim of this article is to put forward proposals for a personnel evaluation process in a medical centre, with particular regard to the first stage of this process: designing the evaluation system. The author seeks to achieve this aim by discussing the key elements of such a system in a medical centre and by presenting original proposals for an employee evaluation process comprising the following stages: designing the employee evaluation system, implementation and monitoring. The proposals that the author develops for use in medical centres (public and non-public health care facilities) relate to one of the most important areas of personnel functions, namely, the evaluation of personnel. Evaluation systems properly tailored to a specific medical centre's needs may serve as a basis for solutions during the restructuring of human resources management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen G.C. (1993), Managing Performance Appraisal Systems, Blackwell UK-USA.
 2. Bratton J., Gold J. [2003], Human Resource Management: Theory and Practice, Palgrave Macmillan.
 3. Buchelt-Nawara B. |2002|, Zarządzanie personelem jako czynnik determinujący jakość usług medycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 607.
 4. Golinowska S. [2002], Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawić, ale gdzie i jak?, „Zdrowie i zarządzanie (IV)", nr 5.
 5. Gryffin R.W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 6. Jaworska-Łuczak B. (2002), Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce - analiza stanu obecnego i prognoza na przyszłość, „Zdrowie Publiczne", nr 1(112).
 7. Juszczyk G. [2002], The National Health Fund the Governmental Proposal for Changes in the Polish Health Care System, „Zdrowie i zarządzanie (IV)", nr 5.
 8. Król H. [2001), Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Poltext, Warszawa.
 9. Ludwiczyński A. [2000], Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, H. Król (red.), Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 10. McKenna E., Beech N. [2002], Human Resource Management, Pearson Education Limited.
 11. Mello J.A. [2002], Strategie Human Resource Management, South-Western Thomson Learning.
 12. Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej [2002], M. Trocki (red.), IPiS, Warszawa.
 13. Ostrowski T., Wdowiak L. [2002], Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce, „Zdrowie Publiczne", nr 1(112).
 14. Pocztowski A. [l996J, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 15. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 16. Poździoch S. [2001], Zdrowie publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versalius, Kraków.
 17. Ryś A. |2002], Problematyka zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej: negocjacje, dostosowanie prawa, instytucje, „Zdrowie i zarządzanie (IV)", nr 5.
 18. Turner P.D., Poi L.G. (1995), Beyond Patient Satisfaction, „Journal of Health Care Marketing", nr 15.
 19. Urbaniak B., Bohdziewicz P. [2002J, Zarządzani zasobami ludzkimi: kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 21. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 22. Zarządzanie kadrami [2002], T. Listwan (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu