BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA
The Process of Internationcilisation of CM I on the Example of ComArch SA
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 5-30
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Struktura przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Model Uppsala
Enterprise internationalization, Structure of company, Enterprise finance, Uppsala model
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
ComArch SA
Abstrakt
Cechą współczesnej gospodarki jest szybko rozwijający się proces jej umiędzynarodowienia. W artykule przedstawiono główne założenia uppsalskiego modelu internacjonalizacji (The Uppsala Internationalization Model, U-Model). Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne przez polską firmę informatyczną ComArch SA, przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w U-modelu.

In this article, the authors discuss issues related to the internationalisation of an enterprise. In the first part, they present the main assumptions of the Uppsala enterprise internationalisation model, termed the U-model. Next, they discuss individual elements of the enterprise internationalisation mechanism: market knowledge, company involvement on foreign markets, current activities, and decisions on increasing involvement in international markets. In the second part of the report, the authors present a case study of a Polish IT sector company: ComArch SA. The goal of the analysis is to answer to the question whether ComArch SA's expansion of activities onto international markets has occurred in accordance with the assumptions of the U-model. The final part of the article summarises the authors' conclusions from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorynia M., Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 84.
  2. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization Process of the Firm - Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies" 1975, vol. 12(3), s. 305-322.
  3. Johanson J., Vahlne J. E., The Mechanism of Internationalization, „International Marketing Review" 1990, vol. 7 (4), s. 11-24.
  4. Johanson J.E. Vahlne J. E., The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies" 1977, vol. 8 (Spring/Summer), s. 23-32 .
  5. Luostarinen R., Welch L., Internationalization: Evolution of a Concept „Journal of General Management" 1988, vol. 14 (2), s. 36.
  6. Marcinek T., Pracownik na ścieżce, JobUniverse. pl oraz Raport Computerworld: Najlepsze miejsca pracy, grudzień 2000.
  7. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford 1966, s. 53, cyt. za J. Johanson, J. E., Vahlne, op. cit., s. 28.
  8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s.11.
  9. Tokarz D., Wchodzenie na obcy rynek, "Manager" z 1 lutego 2004, s. 1-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu