BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Tomasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004
Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 31-40
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Giełda papierów wartościowych, Studium przypadku, Formy internacjonalizacji
Enterprise internationalization, Stock market, Case study, Forms of internationalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
"W artykule pojęcie internacjonalizacji odnosić się będzie do internacjonalizacji czynnej, czyli do zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw." W pracy przeprowadzono analizę przypadku badając siedem spółek debiutujących w latach 2003 i 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Analizowano przedsiębiorstwa, których podstawą wyodrębnienia był większościowy udział kapitału polskiego w strukturze własności oraz podjęcie działalności na rynkach zagranicznych.

The internationalisation of enterprises, including Polish companies, is linked to globalisation. Research to date has revealed the relatively low involvement of Polish enterprises in international activities. Further, it is assumed that if such involvement does occur, then it usually takes the simplest and most basic form - export. Capital investments by Polish enterprises are few, and this is particularly true on more developed markets. In this article, the author verifies this assertion based on a selected group of enterprises. Hę shows the basic forms and geographical area of internationalisation, as well as the internationalisation process itself, for the presented group of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. ATM Grupa SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 2. Duda SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 3. Ekspansja Impela, „Życie Warszawy", 28 lutego 2004.
 4. Gorynia M., Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, konferencja nt. "Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej", PTE, Warszawa 2002, s.85.
 5. Hoop SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl; Impel SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 6. International Market Entry and Development, S. Young, J. Hamilton, C. Wheeler, J. R. Davies, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hali, Englewood Cliffs 1989, s. 3.
 7. Na celowniku Niemcy i Ukraina, „Rzeczpospolita", 28 lutego 2004.
 8. Plast-Box SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 9. Prospekt emisyjny akcji - „ATM Grupa" Spółka Akcyjna
 10. Prospekt emisyjny akcji - „Duda" Spółka Akcyjna
 11. Prospekt emisyjny akcji - „Hoop" Spółka Akcyjna
 12. Prospekt emisyjny akcji - „Impel" Spółka Akcyjna
 13. Prospekt emisyjny akcji„Plast-Box" Spółka Akcyjna
 14. Prospekt emisyjny akcji - „Redan" Spółka Akcyjna
 15. Prospekt emisyjny akcji - Systemy Komputerowe "Betacom" Spółka Akcyjna
 16. Prospekt emisyjny akcji- "Śnieżka" Spółka Akcyjna
 17. Redan SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 18. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 18.
 19. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2000, s. 16.
 20. Śnieżka SA. Prezentacja dla inwestorów. Listopad 2003; Śnieżka SA, Raport analityczny BDM,www.bdm.pkobp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu