BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygan Adam (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej
Environmental Conditions of the Effectiveness of the Polish Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 83-92
Keyword
Ekologia, Gospodarka rynkowa, Równowaga ekologiczna, Zarządzanie ekologiczne, Efekty zewnętrzne
Ecology, Market economy, Ecological balance, Ecological management, Spillover effects
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono uwarunkowania ekologiczne gospodarki rynkowej w Polsce. Omówiono ekologiczne efekty zewnętrzne, środki regulacji pośredniej oraz zarządzanie ekologiczne.

In today's world of the state's increasingly smaller role as employer and social guardian, the question as to the criteria for measuring how effectively markets distribute and allocate resources is becoming increasingly relevant. The question, therefore, essentially concerns the criteria of social well-being in the market economy. The various distortions in the effectiveness of markets are chiefly the result of monopolisation and globalisation, imperfectly defined ownership rights, and excessive use of the natural environment leading to so-called externalities. Limiting environmental externalities requires the introduction of social preferences for the quality of the natural environment with respect to economic products and equalising the marginal social cost of disturbing the ecological balance with the marginal private cost of reducing pollution emissions. This implies equilibrium conditions and optimum company behaviour. Pro-environmental, indirect regulatory instruments and environmental management in company market strategies are of special importance in building an ecologically-friendly economy. The environmental image of companies is becoming the fundamental attribute of corporate social responsibility with regard to the well-being of society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bielecki J., K., Biznesmeni i obywatele, "Newsweek Polska" 2003, nr 51-52.
 2. Chodyński A., Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 11.
 3. Cygan A., Internalizacja efektów zewnętrznych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe WSIiZ, Rzeszów 1998.
 4. Cygan A., Kosiec K., Meandry biznesu, Firma wyd. II, BOW, Kraków 2001, s. 33.
 5. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993, s. 25.
 6. Czaja S., Problemy ekologiczne w teorii ekonomii, "Aura" 1987, nr 2.
 7. Endras E., A., Pigou-Steur, Wirtschaftswisenschaftliches Studium, 1986, vol. 15, nr 8.
 8. Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław-Łódź 1990, s. 58-91.
 9. Głóchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 29.
 10. Górka K., Poskrobko B., Kadecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, s. 120-123.
 11. Henrykowski W., Znaczenie systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO 9000 i ISO 1400, "Ekopartner" 2002, nr 5.
 12. Kapp W., Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa 1960, s. 30.
 13. Kierunki i tendencje w rozwoju współczesnej ekonomii, pod red. B. Fiedor, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 14. Nahotko S., Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. COPR, Bydgoszcz 2002, s. 166-167.
 15. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 27.
 16. Zachuręki T., Bieda może pokochać kapitalizm, "Newsweek Polska" 2003, nr 51-52.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu